Последно

Вести

Изборниот систем нас не краде – ускратени сме за најмалку два пратеника

Донтовиот изборен модел, поделен во шест изборни единици, заедно со неколкукратно спроведуваниот геримандеринг на нивните граници, уште еднаш ги сруши темелите на демократијата и...

Колумни

Настани

Социјална Поезија

Студентски Активизам

Екологија

Феминизам

Левичарска Литература

Први Мај во романот „Мајка“ од Максим Горки

Кога излезе на улица и во воздухот го чу шумот на гласови од луѓе, немирен и полн со очекување, кога секаде на прозорците од куќите и крај портите виде групи луѓе кои со љубопитни погледи ги испраќаа нејзиниот син...

Анти Империјализам

Историја на Македонија од Лев Агол