Литература

Почетоците на американската синофoбија

Ако некогаш најголемата закана на глобалната доминација на САД беше СССР, денес тоа е Кина. Со нејзиното издигнување како светска сила, правопропорционално почна најзиното демонизирање во американските медиуми и како последица се разви голема синофобија кај американското население. Но, почетоците...

Како умрел Ленин

Документацијата за смртта на Ленин до ден-денес делумно се чува во тајност, а самиот настан е опкружен со мноштво измислици и легенди. Овде ќе наброиме само проверени факти. 1. Чувствувал хроничен замор Во јули 1921 година Ленин му напишал на Максим...

Улогата на кинеските војници во Октомвриската револуција

Кога во 1917 година избувна Октомвриската револуција во Русија живееја околу 200000 Кинези. Многумина од нив ги вршеа тешките работи во индустријата и земјоделството и со задоволство се придружија на борбата против угнетувањето од земјопоседниците и капиталистите. Во Црвената армија...

Колонијалните злосторства на Белгија

Леополд II (1835-1909) сакаше неговата земја (Белгија) да се приклучи на лигата на европските империи, но белгиската држава одби да го финансира својот дел во скапата борба на западна Европа за Африка. Така, тие му ја препуштија задачата на...

Колонијалните злосторства на Германската империја

Германската империја беше официјално основана во 1871 година, а набргу потоа разви интерес за стекнување прекуокеански колонии. Мотивацијата за колонијална експанзија вклучуваше економски интереси, желба за стратешки поморски бази и потрага по престиж за да се совпадне со другите...

Колонијалните злосторства на Холандија

За време на колонијалниот период, Холандија, како и другите европски сили, беше вклучена во различни колонии, вклучувајќи ја и Индонезија. Еден значаен период во историјата на Индонезија е Холандско-индонезиската војна за независност (1945-1949). Овој конфликт настана додека Индонезија се...

Муамер ал Гадафи за историската важност на нацијата

Подолу ќе бидат изнесени забелешки, односно, сумирани огледи на основачот на Социјалистичката Народна Либиска Арапска Џамахиријана, Муамер ал Гадафи, за значењето на нацијата во историскиот развиток на општеството и државата, изнесени во неговото дело „Зелена книга“, во третото поглавје...

Наводниот геноцид на колективизацијата [Људо Мартенс]

Во текот на осумдесеттите, десницата започнаа со неколку теми кои нацистите ги развиле за време на психолошката војна против Советскиот Сојуз. Од 1945 година, напорите за рехабилитација на нацизмот генерално започнаа со тврдења како „Сталинизмот беше барем варварски колку...

Навраќање на Пол Пот [Израел Шамир]

Сега, во сезоната на монсун, Камбоџа е зелена, студена и одморена. Оризовите полиња на ниските ридести падини се поплавени, шумите кои ги кријат старите храмови се скоро непроодни, бурното море ги одвраќа пливачите. Тоа е пријатно време повторно да...

Биографија на советскиот државник – Јосиф Сталин

Најпознатиот етнички Грузиец во историјата бил обвинет од многу современици за руски национализам, иако тој никогаш не се одрекол од своето потекло со кое останал горд до крајот на животот: тој бил Грузиец по националност, Русин по лојалност, интернационалист...

Последни