Литература

14 темелни точки на фашизмот

Политичкиот теоретичар Lawrence Britt, анализирајќи ги фашистичките режими на Хитлер, Мусолини и Франко издвоил 14 темелни точки на фашизмот. Но се поставува критичко прашање дали фашистички режими се само тие и дали истите се појавиле одеднаж од нигде никаде, или пак...

(Видео) Сеќавање на Др. Елена Етингер Каваева за Ленин

Како млада студентка по медицина во Берн, Швајцарија, во куќата на мојот брат Др. Адам Етингер, прв пат го видов Ленин. Брат ми се запознал со него во Женева и тие станале блиски пријатели и соработници. Ленин и Плеханов...

Први Мај и пократкиот работен ден [Раја Дунаевскаја]

Во текот на првата недела на мај оваа година Обединети работници од челичарниците го претставија своето барање за пократка работна недела. Дека тоа е смешно ниско барање - кратење од 40 на 38 часа неделно - кажува тоа...

Први мај: сонцето на утрешнината [Елизабет Гарли Флин]

„Primo Maggio, il sole dell' Avvenire“ - Први мај, сонцето на утрешнината!, како што нашите италијански другари го разубавуваат овој слоган, е повторно тука. Тој ги поврзува древните традиции, современиве времиња и иднината. Отсекогаш природен празник на луѓето, од...

СПРОТИСТАВЕТЕ СЕ НА ОБОЖУВАЊЕТО НА КНИГИТЕ [Мао Це Тунг – последен дел]

Пристап до четвртиот дел: https://lenka.mk/left_literature/sprotistavete-se-na-obozhuvaњeto-na-knigite-mao-cze-tung-chetvrt-del/ VII ТЕХНИКАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Држете состаноци за утврдување на фактите и преземајте истрага преку дискусија. Ова е единствениот начин да се приближиме до вистината, единствениот начин да се извлечат заклучоци. Лесно е да се направат грешки...

СПРОТИСТАВЕТЕ СЕ НА ОБОЖУВАЊЕТО НА КНИГИТЕ [Мао Це Тунг – четврт дел]

Пристап до третиот дел: https://lenka.mk/left_literature/sprotistavete-se-na-obozhuvaњeto-na-knigite-mao-cze-tung-tret-del/ VI ПОБЕДАТА ВО РЕВОЛУЦИОНЕРНАТА БОРБА НА КИНА ЌЕ ЗАВИСИ ОД РАЗБИРАЊЕТО НА КИНЕСКИТЕ ДРУГАРИ ЗА КИНЕСКИТЕ УСЛОВИ Целта на нашата битка е да се постигне социјализам по пат на демократска сцена. Во оваа задача, првиот чекор...

СПРОТИСТАВЕТЕ СЕ НА ОБОЖУВАЊЕТО НА КНИГИТЕ [Мао Це Тунг – трет дел]

Пристап до вториот дел: https://lenka.mk/left_literature/sprotistavete-se-na-obozhuvaњeto-na-knigite-mao-cze-tung-vtor-del/ V ЦЕЛТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО И ЕКОНОМСКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ Е ДА СЕ ДОЈДЕ ДО ПРАВИЛНА ПРОЦЕНА НА КЛАСНИТЕ СИЛИ И ТОГАШ ДА СЕ ФОРМУЛИРА ПРАВИЛНА ТАКТИКА ЗА БИТКАТА Ова е нашиот одговор на прашањето: Зошто мораме да ги...

СПРОТИСТАВЕТЕ СЕ НА ОБОЖУВАЊЕТО НА КНИГИТЕ [Мао Це Тунг – втор дел]

Пристап до првиот дел: https://lenka.mk/left_literature/sprotistavete-se-na-obozhuvaњeto-na-knigite-mao-cze-tung-prv-del/ III СПРОТИВСТАВИ СЕ НА ОБОЖУВАЊЕТО НА КНИГИТЕ Што било да е напишано во книга е точно – таков е менталитетот на културно - уназадениот кинески селанец. Но, чудно е што и во рамките на комунистичката партија...

СПРОТИСТАВЕТЕ СЕ НА ОБОЖУВАЊЕТО НА КНИГИТЕ [Мао Це Тунг – прв дел]

I НЕМА ИСТРАЖУВАЊЕ, НЕМА ЗБОРУВАЊЕ Се додека ти не си истражил некаков проблем, немаш право да говориш за него. Дали е тоа сурово? Воопшто не е. Кога немаш навлезено во проблемот, во сегашните факти и историјата, и не ја знаеш...

Кои се зачетоците на Први Мај? [Роза Луксембург]

Среќната идеја да се користи пролетерското славење на празникот како средство да се постигне осумчасовно работно време прво се роди во Австралија. Тамошните работници решија во 1856 година да организираат ден на целосен прекин на работата заедно со собири...

Последни