Марксизам

Синдикати [Фридрих Енгелс – прв дел]

Во нашиот последен број го разгледувавме делувањето на синдикатите во реализирањето на економскиот закон на наемнината наспроти работодавците. Се враќаме на оваа тема; бидејќи од најголема важност е целокупната работничка класа темелно да го сфати тоа. Да претпоставиме дека ниеден англиски работник...

Синдикати [Фридрих Енгелс – последен дел]

Пристап до првиот дел: https://lenka.mk/left_literature/sindikati-fridrih-engels-prv-del/ Досега ги разгледувавме функциите на синдикатите во онаа мера во која тие придонесуваат кон регулирањето на висината на наемнината и во која му обезбедуваат на работникот, во неговата борба против капиталот, барем одредени средства со...

Наемен систем [Фридрих Енгелс]

Во една претходна статија ја разгледавме едно време оправданата девиза „праведна надница за праведен работен ден“ и дојдовме до заклучокот дека најправедната надница во сегашните општествени односи е еднаква на најнеправедната поделба на производот којшто го создал работникот, бидејќи поголемиот дел...

Мотивираност во социјализмот [Едгар Хардкасл]

Многу луѓе се навистина збунети од тврдењето на социјалистите дека производството ќе продолжи во социјализмот без постоечките привилегии и нееднаквости. „Како“, прашуваат тие, „луѓето ќе бидат мотивирани да работат освен под стимулација со плати и можноста да се здобијат...

Општествени класи – неопходни и излишни [Фридрих Енгелс]

Често се поставува прашањето, колку различните општествени класи се корисни, па дури и неопходни? И одговорот, се разбира, е различен за секоја епоха од историјата којашто се разгледува. Несомнено дека некогаш земјишната аристократија беше неизбежен и неопходен елемент на...

Праведна надница за праведен работен ден [Фридрих Енгелс]

Ова беше мотото на англиското работничко движење во последните 50 години. Добро послужи во времето на раздвижувањето на синдикатите по укинувањето на злогласните закони за здружување од 1824 година; уште подобро послужи во времето на славното чартистичко движење, кога...

Политички индиферентизам [Карл Маркс]

„Работничката класа не смее да се конституира во политичка партија. Под никој изговор таа не смее да преземе акција, бидејќи да се побива државата е исто што и да се признава, а тоа се противи на вечните принципи! Работниците...

Ламартин и комунизмот [Карл Маркс]

Брисел, 24 декември. Француските весници повторно објавуваат писмо од г-дин Ламартин. Овој пат е комунизмот за кој овој поетски социјалист конечно го дава своето искрено мислење, бидејќи Кабе го предизвика да го стори тоа. Во исто време, Ламартин ветува...

Ленин: Раѓањето на масовна партија во текот на револуцијата од 1905 година

Во првите години на XX век Ленин се залага за демократска и централизирана револуционерна партија, составена од посветени активистки и активисти, способни да го внесат духот на социјалистичката политика во работничките борби. Тука Лениновите болшевици се оделија од меншевиците,...

Трите извори и трите составни делови на марксизмот

Преку целиот цивилизиран свет, учењата на Маркс ја предизвикуваат најголемата омраза и непријателство на сите буржоазни науки, кои го гледаат Марксизмот како вид на "опасна секта". И не може да се очекува друг однос, бидејќи не постои "непристрасна" општествена ...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Левица: Економски прогрес од НАТО нема, но бомби на Криволак има

До нас стигнаа пријави од загрижени граѓани кои се жалат на непријатни звуци и глетки во околината на Неготино. Непријатните...
- Advertisement -spot_img