Марксизам

Маркс и Енгелс за востанието [Ј.В. Сталин]

Меншевикот Ное Хомерики знае дека дрскоста го победува денот и ... има храброст уште еднаш да ги обвини болшевиците дека се бланкисти (види Simartleh, No. 7). Во ова, се разбира, нема ништо изненадувачки. Бернштајн и Волмар, германските опортунисти, долго време велат дека Кауцки...

Како војната и климатските промени се напојуваатод истиот мотор што ја уништува планетата [Нил Фолкнер]

Глобалната криза се влошува. Климатските промени, сиромаштијата и војната го распарчуваат нашиот свет. Ова не се засебни прашања; тие не се „поединечни прашања“. Тие се поврзани. Тие се дел од системот на спротивставени држави и корпорации. Двигателот на системот...

ММФ, капитализмот и законот на вредноста [Ендру Климан]

Главниот заклучок што сакам да го истакнам е овој: Она што ја контролира светската економија не е ММФ или СБ или Американската благајна или Волстрит. Она што ја контролира капиталистичката светска економија е поскоро безличниот закон, законот на вредноста. Тој...

Да, можеме подобро од капитализмот [Ричард Волф]

Како што капитализмот се движи кон сè поголема нееднаквост, нестабилност и неправда, така се множат неговите критичари. Загрижените бранители реагираат на два начина. Многумина ги отфрлаат критиките. На крајот на краиштата, капитализмот е тука долго време и претходно пребродил...

Синдикати [Фридрих Енгелс – прв дел]

Во нашиот последен број го разгледувавме делувањето на синдикатите во реализирањето на економскиот закон на наемнината наспроти работодавците. Се враќаме на оваа тема; бидејќи од најголема важност е целокупната работничка класа темелно да го сфати тоа. Да претпоставиме дека ниеден англиски работник...

Синдикати [Фридрих Енгелс – последен дел]

Пристап до првиот дел: https://lenka.mk/left_literature/sindikati-fridrih-engels-prv-del/ Досега ги разгледувавме функциите на синдикатите во онаа мера во која тие придонесуваат кон регулирањето на висината на наемнината и во која му обезбедуваат на работникот, во неговата борба против капиталот, барем одредени средства со...

Наемен систем [Фридрих Енгелс]

Во една претходна статија ја разгледавме едно време оправданата девиза „праведна надница за праведен работен ден“ и дојдовме до заклучокот дека најправедната надница во сегашните општествени односи е еднаква на најнеправедната поделба на производот којшто го создал работникот, бидејќи поголемиот дел...

Мотивираност во социјализмот [Едгар Хардкасл]

Многу луѓе се навистина збунети од тврдењето на социјалистите дека производството ќе продолжи во социјализмот без постоечките привилегии и нееднаквости. „Како“, прашуваат тие, „луѓето ќе бидат мотивирани да работат освен под стимулација со плати и можноста да се здобијат...

Општествени класи – неопходни и излишни [Фридрих Енгелс]

Често се поставува прашањето, колку различните општествени класи се корисни, па дури и неопходни? И одговорот, се разбира, е различен за секоја епоха од историјата којашто се разгледува. Несомнено дека некогаш земјишната аристократија беше неизбежен и неопходен елемент на...

Праведна надница за праведен работен ден [Фридрих Енгелс]

Ова беше мотото на англиското работничко движење во последните 50 години. Добро послужи во времето на раздвижувањето на синдикатите по укинувањето на злогласните закони за здружување од 1824 година; уште подобро послужи во времето на славното чартистичко движење, кога...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Четвртина од буџетот за 2024 планиран со нови задолжувања

Во собраниска процедура влезе Предлог Буџетот на Република Македонија за 2024 година, кој ќе тежи 5,5 милијарди евра. Првата...
- Advertisement -spot_img