Ерих Фром

Непослушноста како психолошки и морален проблем [Ерих Фром]

Со векови кралевите, свештениците, феудалните господари, индустриските шефови и родителите тврделе дека послушноста е добродетел, а непослушноста порок. За да се соочиме и со поинакво гледиште, наспроти оваа позиција, ние ќе го поставиме следново тврдење: човечката историја започнала со чинот на непослушноста,...

Тривијалните разговори [Ерих Фром]

Една од препреките да се научи уметноста на постоењето е препуштањето на празни, тривијални разговори. Што значи тривијално? Дословно – општопристапно (од латински tri-via = точка каде што се сретнуваат три патишта), обично означува плиткост, клише, недостиг на способност или морален...

За непослушноста – Ерих Фром

Зошто човекот е склон да биде послушен и зошто му е тешко да биде непослушен? Сè додека е послушен кон моќта на државата, црквата или јавното мислење, тој се чувствува сигурен и заштитен. Всушност, не е ни важно на...

Производството и потрошувачката – Ерих Фром

Човекот создаде свет на вештачки работи (man-made-things) каков што никогаш порано не постоел. Тој создаде комплицирана општествена машина да управува со техничката машина која тој ја изгради. Сепак, целото ова негово творештво стои надвор и над него. Тој не...

Загарантиран приход – Ерих Фром (втор дел)

Што тогаш треба да се стори за да се оствари загарантираниот приход? Во принцип, системот на максималната потрошувачка мораме да го замениме со систем на оптимална потрошувачка. Тоа би значело: Во индустријата да се премине од производство на стоки за...

Загарантиран приход – Ерих Фром (прв дел)

Овој труд се всредоточува само на психолошките аспекти на загарантираниот приход, на неговите предности и на ризикот што го носи, и на човечките проблеми што произлегуваат од него. Најважната причина за прифаќањето на оваа идеја се состои во тоа што...

Пазар на личности [Ерих Фром, „Здраво општество“]

Каков е односот на човекот спрема себе? Човекот се доживува себеси како предмет кој треба да биде успешно искористен на пазарот. Тој не се доживува себеси како активно битие, како носител на човечките моќи. Тој е оттуѓен од овие...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Изборите ќе „изедат“ 10,6 милиони евра

Државната изборна комисија (ДИК) на денешната 84 – та седница ги усвои Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски...
- Advertisement -spot_img