Повторно успешно тестирана четиридневна работна недела – еве ги резултатите

Голем меѓународен експеримент со четиридневна работна недела покажал дека таквиот концепт на работа им се исплати и на работодавците и на вработените.

Притоа, се покажало дека вработените кои работеле по тој концепт во продолжението на експериментот, кој бил продолжен од шест месеци на една година, успеале успешно да ги завршат сите зададени задачи со дополнително намалување на работното време.

Колку подолго траел експериментот, толку било пократко работното време, со други зборови, колку подолго луѓето работеле на нови, поефикасни начини, толку нивните работни недели станувале пократки.

По шест месеци работниците пријавиле дека се помалку исцрпени, дека нивното здравје е подобрено и дека се позадоволни од работата, додека просечното работно време го намалиле за околу четири часа, на 34 часа неделно.

Оние кои продолжиле со истиот распоред за цели 12 месеци дополнително ги намалиле работните часови на околу 33 часа неделно, според истражувачите. Во исто време, тие продолжиле да известуваат за подобро ментално и физичко здравје и рамнотежа помеѓу работата и животот.

Тоа го покажале резултатите од експериментите спроведени во изминатите 18 месеци во САД, Канада, Велика Британија и Ирска, а го потврдиле и искуствата од Австралија и Нов Зеланд.

Различни компании од различни индустрии учествувале во новите експерименти, од непрофитни организации до агенции за дизајн до производители.

Непрофитната организација 4 Day Week Global, која спроведува тестови на овој концепт, неодамна ја објави четвртата фаза од своето истражување, која се фокусираше на долгорочното влијание на овие експерименти.

Петдневната работна недела е стара конвенција

Звонимир Галиќ од Катедрата за психологија на Филозофскиот факултет во Загреб, еден од водачите на студијата за управување со човечки ресурси на Универзитетот во Загреб, смета дека четиридневната работна недела веројатно е иднината на работата.

„Сегашната 40-часовна работна недела е општествена конвенција која е создадена пред речиси сто години во индустриската економија и прашање е колку е таа соодветна за сегашната ситуација“, вели Галиќ.

„На пример, интересно е да се забележи дека во западниот свет од Втората светска војна, продуктивноста е многукратно зголемена и дека бројот на работни часови остана повеќе или помалку константен и се движи околу 40-те часа постигнати во пет -дневна работна недела. Дефинитивно не се остварија предвидувањата на познатиот британски економист Кејнз, кој во 1930-тите веруваше дека силниот технолошки развој ќе доведе до скратување на работната недела на 15 часа, а остатокот ќе го искористиме за личен раст и развој. Сто години подоцна, четиридневната работна недела може да биде чекор во таа насока“, додава Галиќ.

Првото истражување повеќе од половина година

Ова е прва студија која следела ваков систем на работа 12 месеци наместо шест месеци. Слични резултати даваа и претходно полугодишните анкети, но постоеше сомнеж дека позитивните ефекти се должат на тоа што се работи за весник, дека со текот на времето може да исчезнат или да се намалат.

Истражувањето опфатило повратни информации од 988 луѓе кои работеле во 41 компанија во САД и Канада кои се префрлиле на четиридневна работна недела минатата година.

„Испитувањата се позитивни насекаде, со овој нов доказ кој помага да се отфрли загриженоста дека претходните успеси се резултат на новина и не може да се одржат на долг рок“, пишуваат авторите во извештајот.

По 12 месеци дополнително им го скратиле работното време.

Освен тоа, истражувањето утврдило дека продолжувањето на работата според новиот систем резултирало со дополнително подобрување на физичката и менталната благосостојба на вработените и истовремено зголемување на продуктивноста.

„Увидите по 12 месеци се исклучително позитивни и придонесуваат за градење силни докази кои ги покажуваат трајните позитивни ефекти од намаленото работно време“, велат во извештајот основачите на 4 Day Week Global, Шарлот Локхарт и Ендрју Барнс.

„Овие резултати покажуваат понатамошни позитивни трендови во деловните придобивки, придобивките за здравјето и благосостојбата, како и влијанијата врз животната средина и обезбедуваат солидна основа за широко усвојување на четиридневната работна недела“, додаваат тие.

Истражувањето покажало дека првичните намалувања на исцрпеноста забележани по воведувањето на четиридневната работна недела во голема мера се одржани по 12 месеци, додека само пријавените резултати за физичко и ментално здравје продолжија да се подобруваат во текот на годината.

Огромното мнозинство од вработените сакаат да продолжат да работат вака

Од учесниците во студијата, 95% сакале да продолжат со концептот, речиси 70% доживеале намалување на исцрпеноста, 40% се чувствувале помалку под стрес, а анксиозноста се намалила кај 39% од испитаниците.

Мерено на самопријавеното ниво на еден до пет, каде што пет е најдобар резултат, менталното здравје на учесниците во експериментот се зголеми од 2,92 пред почетокот на експериментот на 3,42 по една година, додека нивното физичко здравје се зголемило од 3,05 на 3,41.

Исто така, имашло големо зголемување на самооценетата продуктивност.

Истражувањето покажало дека вработените кои се префрлаат на 4-дневен работен систем продолжуваат да работат поефикасно наместо да се обидуваат да брзаат и да ја натрупаат петдневната работа во четири дена.

Потврдено веќе добро познатото психолошко истражување

Галиќ вели дека резултатите од истражувањето ги потврдуваат претходните психолошки истражувања.

„Што се однесува до задоволството, односно субјективната благосостојба, ситуацијата е релативно јасна. Покрај работата, сите имаме и други улоги во животот, а нивното постојано сопоставување предизвикува стрес, а во полоши случаи и исцрпеност, што може да има долгорочни последици и по здравјето и врз продуктивноста. Четиридневната работна недела ни помага подобро да ја балансираме работата и другите улоги, но и подобро да се оттргнеме од работата за време на продолжениот викенд. Интересно, истражувањата покажаа дека редовното психолошко одвојување од работата е навика на високопродуктивните луѓе бидејќи им овозможува подолгорочна мотивација и продуктивност“, вели хрватскиот научник.

„Во однос на продуктивноста, има една очигледна работа што би сакал да ја подвлечам – продуктивноста зависи од условите во кои работат луѓето и од нивната мотивација. Факторот во равенката што се менува во скратувањето на работната недела е мотивацијата на луѓето. Со други зборови, кога луѓето се позадоволни и мотивирани, тие завршуваат повеќе работа за помалку време. Претпоставката дека среќните работници се попродуктивни се смета дека е јасно научно потврдена“, објаснува тој.

Слични искуства во Австралија и Нов Зеланд

Овие резултати се совпаѓаат со искуствата на 19 австралиски и новозеландски компании кои учествувале во експериментот во втората половина на 2022 година. Тоа покажало дека вработените во компаниите кои усвоиле пократка работна недела биле позадоволни од својата работа, помалку исцрпени и помалку склони да преземат денови на боледување и слободни денови.

Британскиот мултинационален Унилевер го продолжил своето четиридневно пробно тестирање на персоналот во Австралија по успешниот 18-месечен пилот во Нов Зеланд. Во експериментот во Нов Зеланд, кој траел од декември 2020 година до јуни 2022 година, 80 вработени работеле четири дена во неделата со 100% од нивната плата, обврзувајќи се на 100% од нивниот работен напор.

Компанијата објави силни резултати во исполнувањето на деловните цели, додека отсуството од работа се намали за 34%, а анкетираниот персонал пријави 33% намалување на стресот и 67% намалување на конфликтот помеѓу работата и животот. Фирмата, исто така, објави дека ќе го продолжи пробниот процес во Нов Зеланд и ќе го продолжи во Австралија за 12 месеци.

Превземено од: Rabotnik.com.mk

Последно