Марксизам

За авторитетот [Ф. Енгелс]

Некои социјалисти во последно време поведоа вистинска крстоносна војна против она што го нарекуваат принцип на авторитет. Доволно е само да им се каже дека овој или оној акт е авторитарен и тој веднаш ќе биде осуден. Тој површен начин на мислење...

Животната средина и капитализмот [Ф. Магдоф и Џ. Б. Фостер]

Капитализмот доведува до губење на врската со природата, останатите луѓе и заедницата. Егоцентричната и потрошувачка култура поттикната од системот (види подолу) значи дека луѓето ги губат блиските врски со природата – која претежно се гледа како извор на материјали...

Поимот „Диктатура на пролетаријатот“ во современите концепции на комунистичките партии

Пишува: Никола Петров - член на ЦК при политичката партија Левица Една од основните функции на диктатурата на пролетаријатот е одбраната на социјалистичкиот систем од реставрација на капитализмот. И заправо таа одбрана која имплицира „насилство“ над развластената класа, во добар дел...

Капиталистичкиот развиток [Фридрих Енгелс]

Дијалектичкиот материјализам: https://lenka.mk/left_literature/diјalektichkiot-materiјalizam-fridrih-engels/ Материјалистичкото сфаќање на историјата тргнува од поставката дека производството, а покрај производството и размената на неговите производи, е основа на секој општествен поредок; дека во секое историски определено општество расподелбата на производите, а со неа и социјалното...

Дијалектичкиот материјализам [Фридрих Енгелс]

Утописки социјализам: https://lenka.mk/left_literature/utopiskiot-socziјalizam-fridrih-engels/ Bo меѓувремето, напоредно со француската филозофија на XVIII век и по неа, се разви поновата германска филозофија и го доживеа својот крај во Хегела. Нејзината најголема заслуга беше повторното прифаќање на дијалектиката како највисока форма на мислењето....

Лукашенко: Не постои подобро општествено уредување од Марксизам-ленинизам

Белорускиот претседател Александар Лукашенко оствари средба со рускиот филозоф Александар Дугин, кој многумина го сметаат за еден од клучните филозофи во современата руска историја. Во текот на нивниот разговор се говорело за државните управувања и идеологиите, а двајцата соговорници...

Утопискиот социјализам [Фридрих Енгелс]

Современиот социјализам по својата содржина е, пред сѐ резултат на согледувањето, од една страна, на класните спротивности што владеат во денешново општество меѓу имотните и безимотните, капиталистите и наемните работници, а од друга страна, на анархијата што владее во...

Кон Руската револуција – прв дел [Роза Луксембург]

Руската револуција е најмоќниот факт на Светската војна. Нејзиното избувнување, нејзиниот беспримерен радикализам, нејзините трајни последици, најдобро ја покажуваат лажноста на фразата која официјалната германска социјалдемократија на почетокот ревносно ја понуди како идеолошка наметка за освојувачкиот поход на германскиот...

Приватната сопственост и трудот. Погледите на меркантилистите, физиократите, Адам Смит, Рикардо и неговата школа [Карл Маркс]

Субјективната сушност на приватната сопственост, приватната сопственост како дејност што постои за себе, како субјект, како личност — тоа е трудот. Сосем разбирливо е, значи, дека само политичката економија што го признала за свој принцип трудот, — Адам Смит, — т.е. што веќе престанала во приватната сопственост да гледа...

Госпотствувањето на парите во буржоаското општество [Карл Маркс]

Ако осетите на човекот, неговите страсти и така натаму не се само антрополошки определби во  смисла туку и вистински онтолошкипотврдувања на сушноста (на природата) и ако тие реално се потврдуваат само со тоа што нивниот предмет постои за нив сетивно, тогаш е сосем разбирливо 1)...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Социолошка анализа на „Нација во подем: Приказна за економското чудо на Израел“

Пишува: Кристијан Димков „Нација во подем Приказна за економското чудо на Израел“ е книга на Ден Сенор и Сол Сингер напишана...
- Advertisement -spot_img