Марксизам

Кон Руската револуција – прв дел [Роза Луксембург]

Руската револуција е најмоќниот факт на Светската војна. Нејзиното избувнување, нејзиниот беспримерен радикализам, нејзините трајни последици, најдобро ја покажуваат лажноста на фразата која официјалната германска социјалдемократија на почетокот ревносно ја понуди како идеолошка наметка за освојувачкиот поход на германскиот...

Приватната сопственост и трудот. Погледите на меркантилистите, физиократите, Адам Смит, Рикардо и неговата школа [Карл Маркс]

Субјективната сушност на приватната сопственост, приватната сопственост како дејност што постои за себе, како субјект, како личност — тоа е трудот. Сосем разбирливо е, значи, дека само политичката економија што го признала за свој принцип трудот, — Адам Смит, — т.е. што веќе престанала во приватната сопственост да гледа...

Госпотствувањето на парите во буржоаското општество [Карл Маркс]

Ако осетите на човекот, неговите страсти и така натаму не се само антрополошки определби во  смисла туку и вистински онтолошкипотврдувања на сушноста (на природата) и ако тие реално се потврдуваат само со тоа што нивниот предмет постои за нив сетивно, тогаш е сосем разбирливо 1)...

Социјализмот и животот – 1901 година [Жан Жорес]

Превласта на една класа е обид за деградирање на човештвото. Социјализмот, кој ќе ги укине сите класни привилегии, всушност и сите класи, го враќа човештвото на неговото највисоко ниво. Поради тоа, должност на сите луѓе е да бидат социјалисти. Нека...

Револуција против „Капиталот“? [Антонио Грамши]

Болшевичката револуција сега дефинитивно е дел од сеопштата револуција на рускиот народ. Максималистите, сè до пред два месеци, беа силата која беше нужна за настаните да не стагнираат, движењето кон иднината да не западне во ќорсокак и да дојде до...

Поопштествување на општеството [Роза Луксембург]

Пролетерската револуција која сега започна не може да има друга цел и друг резултат од остварување на социјализмот. Работничката класа мора, пред сè, да тежнее да ја освои сета политичка власт во свои раце. Политичката власт, сепак, за нас...

Тривијалните разговори [Ерих Фром]

Една од препреките да се научи уметноста на постоењето е препуштањето на празни, тривијални разговори. Што значи тривијално? Дословно – општопристапно (од латински tri-via = точка каде што се сретнуваат три патишта), обично означува плиткост, клише, недостиг на способност или морален...

Како физиката ја потврдува марксовата трудова теорија на вредност [Пол Кошкот]

Кога бев студент, мојот професор по економија ни кажуваше дека, иако трудовата теорија на вредноста била важна историска етапа во развојот на економијата, веќе било познато дека таа има фатални недостатоци. Економистите на 20-тиот век како што се Пјеро...

Општествената основа на женското прашање [Александра Колонтај]

Специфични економски фактори стојат зад потчинетоста на жената; природните особини се секундарен фактор во овој процес. Само целосното исчезнување на овие економски фактори и сили, кои во одреден момент во минатото ја предизвикале потчинетоста на жената, може суштински да...

Избори: Стапица за глупаци [Жан-Пол Сартр]

Во 1789 година, се воспоставил изборен цензус: тоа значи дека правото на глас било дадено не на народот, туку на нивните недвижности, на буржоаската сопственост, која секако гласала за себеси. Тој систем беше длабоко неправеден, бидејќи го исклучил поголемиот...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Четвртина од буџетот за 2024 планиран со нови задолжувања

Во собраниска процедура влезе Предлог Буџетот на Република Македонија за 2024 година, кој ќе тежи 5,5 милијарди евра. Првата...
- Advertisement -spot_img