Мао Це Тунг

Националните и економските ослободителни движења во 20ти век

Руската револуција од 1917 година ја раскина структурата на човечката историја на два дела . Се роди нов вид на држава без преседан. Политичка партија со вооружено крило која во годините што следеа ќе победи во граѓанска војна против...

Против либерализмот [Мао Це Тунг]

Се залагаме за активна идеолошка борба, бидејќи тоа е оружје за обезбедување единство во партијата и револуционерните организации кои се во интерес на нашата борба. Секој комунист и револуционер треба да го користи ова оружје. Но, либерализмот ја отфрла идеолошката...

СПРОТИСТАВЕТЕ СЕ НА ОБОЖУВАЊЕТО НА КНИГИТЕ [Мао Це Тунг – последен дел]

Пристап до четвртиот дел: https://lenka.mk/left_literature/sprotistavete-se-na-obozhuvaњeto-na-knigite-mao-cze-tung-chetvrt-del/ VII ТЕХНИКАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ Држете состаноци за утврдување на фактите и преземајте истрага преку дискусија. Ова е единствениот начин да се приближиме до вистината, единствениот начин да се извлечат заклучоци. Лесно е да се направат грешки...

СПРОТИСТАВЕТЕ СЕ НА ОБОЖУВАЊЕТО НА КНИГИТЕ [Мао Це Тунг – четврт дел]

Пристап до третиот дел: https://lenka.mk/left_literature/sprotistavete-se-na-obozhuvaњeto-na-knigite-mao-cze-tung-tret-del/ VI ПОБЕДАТА ВО РЕВОЛУЦИОНЕРНАТА БОРБА НА КИНА ЌЕ ЗАВИСИ ОД РАЗБИРАЊЕТО НА КИНЕСКИТЕ ДРУГАРИ ЗА КИНЕСКИТЕ УСЛОВИ Целта на нашата битка е да се постигне социјализам по пат на демократска сцена. Во оваа задача, првиот чекор...

СПРОТИСТАВЕТЕ СЕ НА ОБОЖУВАЊЕТО НА КНИГИТЕ [Мао Це Тунг – трет дел]

Пристап до вториот дел: https://lenka.mk/left_literature/sprotistavete-se-na-obozhuvaњeto-na-knigite-mao-cze-tung-vtor-del/ V ЦЕЛТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО И ЕКОНОМСКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ Е ДА СЕ ДОЈДЕ ДО ПРАВИЛНА ПРОЦЕНА НА КЛАСНИТЕ СИЛИ И ТОГАШ ДА СЕ ФОРМУЛИРА ПРАВИЛНА ТАКТИКА ЗА БИТКАТА Ова е нашиот одговор на прашањето: Зошто мораме да ги...

СПРОТИСТАВЕТЕ СЕ НА ОБОЖУВАЊЕТО НА КНИГИТЕ [Мао Це Тунг – втор дел]

Пристап до првиот дел: https://lenka.mk/left_literature/sprotistavete-se-na-obozhuvaњeto-na-knigite-mao-cze-tung-prv-del/ III СПРОТИВСТАВИ СЕ НА ОБОЖУВАЊЕТО НА КНИГИТЕ Што било да е напишано во книга е точно – таков е менталитетот на културно - уназадениот кинески селанец. Но, чудно е што и во рамките на комунистичката партија...

СПРОТИСТАВЕТЕ СЕ НА ОБОЖУВАЊЕТО НА КНИГИТЕ [Мао Це Тунг – прв дел]

I НЕМА ИСТРАЖУВАЊЕ, НЕМА ЗБОРУВАЊЕ Се додека ти не си истражил некаков проблем, немаш право да говориш за него. Дали е тоа сурово? Воопшто не е. Кога немаш навлезено во проблемот, во сегашните факти и историјата, и не ја знаеш...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Протест на вработените во кумановска детска градинка поради недобиена плата

И покрај напорите не успеавме да добиеме објаснување од раководството на установата, ниту од Општина Куманово во што е...
- Advertisement -spot_img