Карл Маркс

Митот за трагедијата на заедничките добра [Јан Ангус]

Дали споделените ресурси секогаш ќе бидат злоупотребени и прекумерно користени? Дали сопственоста на заедницата над земјиштето, шумите и рибниот фонд е загарантиран пат до еколошка катастрофа? Дали приватизацијата е единствениот начин да се заштити животната средина и да се...

Писмо на Првата Интернационала до Абрахам Линколн [Карл Маркс]

Господине, На американскиот народ му посакуваме среќа по повод Вашиот реизбор со големо мнозинство! Ако отпорот кон моќта на сопственикот на робовите беше умерената максима на вашиот прв избор, „смрт на ропството!“ е триумфалниот борбен крик на вашиот реизбор. Уште од самиот...

Приватната сопственост и трудот. Погледите на меркантилистите, физиократите, Адам Смит, Рикардо и неговата школа [Карл Маркс]

Субјективната сушност на приватната сопственост, приватната сопственост како дејност што постои за себе, како субјект, како личност — тоа е трудот. Сосем разбирливо е, значи, дека само политичката економија што го признала за свој принцип трудот, — Адам Смит, — т.е. што веќе престанала во приватната сопственост да гледа...

Госпотствувањето на парите во буржоаското општество [Карл Маркс]

Ако осетите на човекот, неговите страсти и така натаму не се само антрополошки определби во  смисла туку и вистински онтолошкипотврдувања на сушноста (на природата) и ако тие реално се потврдуваат само со тоа што нивниот предмет постои за нив сетивно, тогаш е сосем разбирливо 1)...

Како физиката ја потврдува марксовата трудова теорија на вредност [Пол Кошкот]

Кога бев студент, мојот професор по економија ни кажуваше дека, иако трудовата теорија на вредноста била важна историска етапа во развојот на економијата, веќе било познато дека таа има фатални недостатоци. Економистите на 20-тиот век како што се Пјеро...

Политички индиферентизам [Карл Маркс]

„Работничката класа не смее да се конституира во политичка партија. Под никој изговор таа не смее да преземе акција, бидејќи да се побива државата е исто што и да се признава, а тоа се противи на вечните принципи! Работниците...

Ламартин и комунизмот [Карл Маркс]

Брисел, 24 декември. Француските весници повторно објавуваат писмо од г-дин Ламартин. Овој пат е комунизмот за кој овој поетски социјалист конечно го дава своето искрено мислење, бидејќи Кабе го предизвика да го стори тоа. Во исто време, Ламартин ветува...

Национализацијата на земјата [Карл Маркс]

Сопственоста над обработливата земја е примарен извор на целокупното богатство и стана голем проблем, од чие решение зависи иднината на работничката класа. Без намера овде да дискутирам за сите аргументи кои ги изнесуваат бранителите на приватната сопственост на земјата –...

Први Мај и пократкиот работен ден [Раја Дунаевскаја]

Во текот на првата недела на мај оваа година Обединети работници од челичарниците го претставија своето барање за пократка работна недела. Дека тоа е смешно ниско барање - кратење од 40 на 38 часа неделно - кажува тоа...

10 највлијателни цитати на Карл Маркс

Без разлика дали се согласувате со неговите гледишта или не, морате да признаете дека Карл Маркс е еден од најголемите и највлијателните мислители на сите времиња. Покрај сите општествени промени и повеќе од 200 години поминати од неговото раѓање,...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Изборите ќе „изедат“ 10,6 милиони евра

Државната изборна комисија (ДИК) на денешната 84 – та седница ги усвои Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски...
- Advertisement -spot_img