Енгелс

Социолошки осврт на Манифестот на Комунистичката Партија

Пишува: Кристијан Димков Комунистичкото манифесто (или Манифесто на Комунистичката Партија) е памфлет напишан во 1848 година од страна на Карл Маркс и Фридрих Енгелс. Манифестото презентира еден аналитички пристап кон класната борба и конфликтите кои ги носи капитализмот и капиталистичкиот...

Зошто треба да го прочитате манифестот на комунистичката партија

Пред точно 176 години, на 21 февруари 1848 година, за првпат беше објавен Манифестот на Комунистичката Партија. Иако е стар речиси два века, Манифестот бил и продолжува да биде една од највлијателните книги во модерната историја. Манифестот ги уведе идеите...

Претпоставките на социјализмот и задачите на социјалдемократијата [Едуард Бернштајн]

Предговор И поради тоа законот за 10-часовен работен ден не беше само голем практичен успех, тој беше победа на принципот.“ Карл Маркс „Инаугурално обраќање на Интернационалата“ Овој труд е посветен, главно, на образложување на погледите кои потпишаниот ги разви во писмото до...

Лични сеќавања за Фридрих Енгелс [Пол Лафарг]

Со Енгелс се запознав во 1867 година – годината кога беше објавен првиот том од „Капиталот“. „Мора да те запознаам со Енгелс“, ми рече Маркс, „бидејќи си верен со ќерка ми“; и заедно отидовме во Манчестер. Енгелс живееше со...

Капиталистичкиот развиток [Фридрих Енгелс]

Дијалектичкиот материјализам: https://lenka.mk/left_literature/diјalektichkiot-materiјalizam-fridrih-engels/ Материјалистичкото сфаќање на историјата тргнува од поставката дека производството, а покрај производството и размената на неговите производи, е основа на секој општествен поредок; дека во секое историски определено општество расподелбата на производите, а со неа и социјалното...

Дијалектичкиот материјализам [Фридрих Енгелс]

Утописки социјализам: https://lenka.mk/left_literature/utopiskiot-socziјalizam-fridrih-engels/ Bo меѓувремето, напоредно со француската филозофија на XVIII век и по неа, се разви поновата германска филозофија и го доживеа својот крај во Хегела. Нејзината најголема заслуга беше повторното прифаќање на дијалектиката како највисока форма на мислењето....

Утопискиот социјализам [Фридрих Енгелс]

Современиот социјализам по својата содржина е, пред сѐ резултат на согледувањето, од една страна, на класните спротивности што владеат во денешново општество меѓу имотните и безимотните, капиталистите и наемните работници, а од друга страна, на анархијата што владее во...

10 Највлијателни цитати на Фридрих Енгелс

Фридрих Енгелс (1820–1895) беше германски филозоф, политички теоретичар и револуционер, најпознат како соработник и пријател на Карл Маркс. Во своите дела, Енгелс ја изложи и разви идеологијата на марксизмот, која го промени светот и има големo влијание на современата...

Маркс и Енгелс за востанието [Ј.В. Сталин]

Меншевикот Ное Хомерики знае дека дрскоста го победува денот и ... има храброст уште еднаш да ги обвини болшевиците дека се бланкисти (види Simartleh, No. 7). Во ова, се разбира, нема ништо изненадувачки. Бернштајн и Волмар, германските опортунисти, долго време велат дека Кауцки...

Синдикати [Фридрих Енгелс – прв дел]

Во нашиот последен број го разгледувавме делувањето на синдикатите во реализирањето на економскиот закон на наемнината наспроти работодавците. Се враќаме на оваа тема; бидејќи од најголема важност е целокупната работничка класа темелно да го сфати тоа. Да претпоставиме дека ниеден англиски работник...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Интервју со Петар Здравевски, новиот раководител на Црвена Младина

Ленка: Петар, честитки што станавте нов раководител на Црвена Младина. Можете ли дани кажете како дојдовте до оваа позиција? Петар...
- Advertisement -spot_img