Разнесувачите на пошта и шалтерските работници се во дефицит, додека административните и руководните позиции се преполнети, вели претседателот на Синдикатот на Пошта. Со тоа што имаме само еден шеф за секој работник, се стигна до неоднос помеѓу бројот на вработени и менаџментот. Синдикатот организираше протест, барајќи исплата на отплати за минатиот месец и решавање на состојбата во претпријатието.

Околу 80% од вработените во Македонска Пошта добиваат минимална плата, која сè уште не беше исплатена во законскиот рок. Претседателот на Синдикатот на Пошта, Боро Велигденов, изјави дека ова прекршува елементарни права на работниците. Тој обвини финансиската криза на лошата организација и непродуктивното прераспределување на ресурсите, што резултира во несоодветни услови на работа.

Синдикатот ја повика Владата, заедно со раководството на компанијата, да обезбедат финансиска помош за платите и да преземат мерки за реорганизација. Во спротивно, најавија дека ќе започнат со штрајк за заштита на работничките права.