„Многумина пред нас живееја во духот на борбата. Смрт на фашизмот, слобода на народот! И тие сѐ уште не се откажуваат. Борбата не е завршена! Поубава Македонија е наша задача, на сите генерации. Патриотизмот е идеологија, но тоа е и домашно воспитување што го учиш од баба ти! Аманет од претците. Македонија е долга и широка работа, започната одамна, оставена на нас да ја сочуваме.