Околу 103 семејства, односно 400 жители на прилепското село Беровци потпишаа и упатија петиција до државните институции, револтирани од најавата дека ќе се експроприраат 30 хектари плодно приватно земјоделско земјиште за потребите на градежните работи на автопатот Прилеп-Битола чиј изведувач е „Бехтел и Енка“. Жителите се револтирани на, како што велат нерационално решение да им се одземе плодната земја за изградба на придружни објекти, асфалтна база и бараки за работниците од странство. Земјиштето е дури околу 1 километар од трасата на автопатот. Имаат и правен застапник и не се откажуваат од барањето надлежните да се откажат од, како што велат, неразумното решение. Денеска жителите излегоа на протест на посоченото земјиште за експропријација.

Како што од Бехтел и Енка ни е најавено, на ова приватно земјоделско земјиште планираат да изведуваат градежно земјиште, односно планираат да изградат паркиралиште за механизација, асфалтна база и бараки за работници од странство. Сметаме дека вака најавената екпропријација е нерационална. Непотребно им се одзема земјиштето за несуштински цели и на таков начин им се нанесува штета на жителите на населеното место Беровци. Им се одзема приватно земјоделско земјиште кое го поседуваат со генерации од кое живеат и егзистирааат. Приватното земјоделско земјиште кое „Бехтел и Енка“ го одзема не се наоѓа ниту на трасата на предвидениот автопат и е на околу 1 километар од предвидената траса, изјави Ангела Ѓориоски, правен застапник на жителите на селото Беровци.

Жителите очекуваат надлежните државни институции и локалната самоуправа да реагираат за корекција на, како што велат, овој апсурд во најава, додека штетата сѐ уште не е направена бидејќи постои логично решение на овој проблем од кој би биле задоволени интересите на сите страни.

-Ние понудивме конкретно решение зашто во непосредна близина има огромни неискористени парцели на државно земјиште, 100-тина хектари, на кои „Бехтел и Енка“ би можеле непречено да ги извршуваат своите градежни активности без да им нанесат штета на сопствениците на приватното земјоделско земјиште и без притоа да има потреба државата да води постапки за експрпријација и да плаќа надоместоци, објаснува Ѓорѓиески.

Ниту жителите, ниту нивниот правен застапник нема да се откажат од барањето да не се одземе плодното земјиште кое неповратно же биде уништено.

Со оваа петиција предупредуваме дека нема да дозволиме да биде загрозена егзистенцијата на локалното население. Свесни сме дека изградбата на автопатите е од јавен интерес, но нема повисок јавен интерес од опстанкот на населението кое во оваа ситуација е подложено на нерационални апсурдни закани за кои има сосема едноставни решенија. Моментално имаме најава од Бехтел и Енка дека е поднесен предлог до Владата да се експроприра ова земјиште. Ние им ги посочивме државните парцели кои се непосредно до приватните и до денес нема никаков одговор, изјави правниот застапник Ангела Ѓорѓиески.

Преземено од: zelenaberza.com.mk