Македонија со најниска минимална плата на Балканот

Македонија се соочува со предизвикот на одржување на минималната плата на ниски нивоа во споредба со другите земји од регионот. Наскоро, минималната плата ќе се зголеми, но ќе остане во рамките на најнивните во сравнение со соседите.

Во Хрватска, моментално минималецот изнесува 500 евра и се очекува да се зголеми за 172 евра, достигнувајќи 672 евра. Србија најавува зголемување на минималната плата до 426 евра, додека во Албанија, минималецот ќе се качи на 341 евра, подобрувајќи го статусот во споредба со Македонија.

Според нов Закон за минимална плата, минималниот износ се прилагодува секоја година во март, во соодветност со 50% од порастот на трошоците за живот и 50% од порастот на просечната плата. Пресметки со поголемиот пораст на инфлацијата и трошоците за живот покажуваат дека минималниот износ треба да се зголеми за 12,95%, што би значело бруто-плата од 33.590 денари или 22.670 денари во нето-износ.

Иако минималната плата во Македонија се зголемува, таа и понатаму останува најнизка во регионот. Во услови кога бројот на работници кои ја заработуваат минималната плата е значителен, се става прашање дали тоа е доволно за покривање на основните трошоци.

Според статистика од август 2023 година, просечната плата во Македонија изнесува 36.390 денари годишно. Од Синдикатот се наведува дека и покрај последниот пораст на минималниот износ, таа сè уште не е доволна за покривање на месечните трошоци, кои неуморно растат.

Во светлото на најавите од соседните земји за зголемување на минималните плати, македонските работници остануваат со визија за подобрување на своите стандарди.

Последно