Левица: Дојранско езеро претворено во масовна гробница на риби и ракови

Реакција на зелениот сектор при политичката партија Левица

Угинати риби и ракови во водите и на плажите во Дојран!

До Зелениот сектор на Левица стигна загрижувачка вест од населението на Стар Дојран.

Имено, тие нѐ информираат дека на брегот на Дојранското Езеро можат да се видат многубројни умрени риби и ракови што езерските бранови ги исфрлиле на брегот.

Ваков масовен помор дојранчани не го паметат досега.

Нашиот сектор во моментот размислува дека причина за смртта на рибите и раковите би можела да биде зголемената количина на езерски алги коишто смртоносно влијаат на езерската фауна, а се јавуваат како резултат на зголемена количина на азот и фосфор во езерото, главно од несоодветно третирање на отпадните води од домаќинствата и индустријата.

Но, како втора алтернатива во предвид доаѓа било кој друг штетен агенс којшто оваа година доспеал во езерото и негативно влијае на рибите и раковите.

Зелениот сектор на Левица го повикува Државниот инспекторат за животна средина под итно да го испита овој немил настан, да изврши вонреден инспекциски надзор, да се земат примероци и да го утврдат можниот причинител за поморот на рибите и раковите.

Не смееме да дозволиме драгоцениот езерски свет да страда поради негрижата на луѓето.

Од Инспекторатот бараме веднаш да утврди дали и колку водата на Дојранското Езеро е безбедна за туристите и капацитетите, кога таа може да биде смртоносна за живиот свет во езерото?!

Како прилог кон текстот објавуваме оригинални фотографии што ни ги испратија дојранчани.

Последно