Литература

Праведна надница за праведен работен ден [Фридрих Енгелс]

Ова беше мотото на англиското работничко движење во последните 50 години. Добро послужи во времето на раздвижувањето на синдикатите по укинувањето на злогласните закони за здружување од 1824 година; уште подобро послужи во времето на славното чартистичко движење, кога...

Потеклото и карактерот на Втората светска војна [Јосиф Сталин]

Јосиф В. Сталин, Февруари 9, 1946 Би било погрешно да се мисли дека Втората светска војна била ноншалантна случка или резултат од некои грешки од некој си партикуларен државник, иако несомнено е дека грешки беа направени. Уствари, војната беше неизбежлив...

Политичката борба околу системот-наследник [Имануел Валерштајн]

Прашањето што стои пред светот денес не е на кој начин владите можат да го реформираат капиталистичкиот систем така што тој да може да ја обнови својата способност успешно да се стреми кон бесконечна акумулација на капитал. Нема начин...

Против либерализмот [Мао Це Тунг]

Се залагаме за активна идеолошка борба, бидејќи тоа е оружје за обезбедување единство во партијата и револуционерните организации кои се во интерес на нашата борба. Секој комунист и револуционер треба да го користи ова оружје. Но, либерализмот ја отфрла идеолошката...

Бертолд Брехт: „Без наслов“

Велиш, со нашите нешта работите стојат лошо. Темнината е се’ погуста. Силите се се’ послаби. Сега – откако работевме толку години, во потешка положба сме отколку на почетокот. А непријателот е пострашен од кога и да било. Неговите сили како да се посилни. Добил непобедлив изглед. А ние...

Разговор со финансинспекторот за поезијата – Мајаковски

Граѓанине финансинспекторе!Простете што ве беспокојам.Благодарам… не тревожете се… јас ќе постојам…Доаѓам кај вас со проблем деликатен:местото на поетот меѓу работниот народ.со сопствениците на дуќани и имотиза неплатен данок и јас сум на ред.Од мене барате петстотини за периодот шестмесечени...

„Времето и неговата мизерија“ – Џон Зерзан [трет дел]

Време за молење, време за работа  „Времето никогаш не е целосно присутно“, вели стоикот Хрисип, по што концептот за времето бил понатаму унапредуван од страна на главната јудео-христијанска доктрина за линеарна, неповратна патека помеѓу создавањето и спасението. Овој суштествено историски...

Политички индиферентизам [Карл Маркс]

„Работничката класа не смее да се конституира во политичка партија. Под никој изговор таа не смее да преземе акција, бидејќи да се побива државата е исто што и да се признава, а тоа се противи на вечните принципи! Работниците...

Ламартин и комунизмот [Карл Маркс]

Брисел, 24 декември. Француските весници повторно објавуваат писмо од г-дин Ламартин. Овој пат е комунизмот за кој овој поетски социјалист конечно го дава своето искрено мислење, бидејќи Кабе го предизвика да го стори тоа. Во исто време, Ламартин ветува...

Национализацијата на земјата [Карл Маркс]

Сопственоста над обработливата земја е примарен извор на целокупното богатство и стана голем проблем, од чие решение зависи иднината на работничката класа. Без намера овде да дискутирам за сите аргументи кои ги изнесуваат бранителите на приватната сопственост на земјата –...

Последни