Орце Нинески се претставува со нов циклус слики насловени-едноставно „Табли“, изработени во последните неколку години.

Во сликите доминираат рамни форми и рамен простор, широки хроматски површини распоредени јасно и прегледно,со прецизен цртеж кој ги определува мирните и складни површини. Таквите рамни површини со „стерилизирана“ чистота се распоредени во статичен ритам, по хоризонтала или вертикално поставено платно, некаде „кубистички“ расчленети (сродни на некои платна на Хуан Грис) или илузионистички насликани минијатурни предметни мотиви.

Малите геометриски ликови, со ефект на предзнаковна декоративност им даваат извесна живост на мирните површини упатувајќи на афинитетот на Нинески за сликарството на Паул Кле, но исто така и на апстрактниот пејзажизам на Марк Ротко.

Изложените слики, изработени со акрилни бои, се компонирани од едноставни елементи и меки геометризирани форми кои во основа се независни од појдовните објективни референци (или предметни идентификации) на „затскриениот“ иконопис на масата за конзервација.

Влезот е слободен