Изложба во КИЦ

Изложба на Орце Нинески во понеделник во КИЦ

Орце Нинески се претставува со нов циклус слики насловени-едноставно „Табли“, изработени во последните неколку години. Во сликите доминираат рамни форми и рамен простор, широки хроматски површини распоредени јасно и прегледно,со прецизен цртеж кој ги определува мирните и складни површини. Таквите...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Почетокот на патот на свилата – Прво од предавањата: Патот на свилата помеѓу историјата и културата во КИЦ

Почетоците на Патот на свилата, како трансверзала, којашто ги поврзувала Источна Азија со Медитеранот лежат во првите две столетија...
- Advertisement -spot_img