Кочо Рацин

Една Рацинова посета на Азот [Стоилко Ивановски – Планински]

На 19 декември 1941 година, во гостинската соба на моите родители, во с. Ораов-дол, покрај забаботената печка седевме со татко ми, чичко Коце, и неколкумина пријатели од селото, што беа дошле да го честитаат Св. Никола — зимски. Разговаравме...

Биографија на македонскиот револуционер и поет – Коста Солев Рацин

Коста Солев Рацин (1908 - 1943) е една од најистакнатите интелектуалци што ги дала Македонија во периодот помеѓу двете светски војни, но и воопшто. Најпознат е по својата збирка песни „Бели мугри“, поради која се смета за основоположник на современата...

Радоста е голема [Кочо Рацин]

Беше потполн молк. Ни едно движење. Од подот се испаруваше тешка смрдеа, во ќошот, во прашума од пајажина, пајакот нечујно ја плетеше својата густа мрежа. Со очајна досада, Јово тоа веќе со денови го гледа. Тој стои во ќошот...

Резултат [Кочо Рацин]

Сега пред вас, преку движења на раката и траги од мастило ќе ставам и трага на мислата, како резултат од процесите во мојот живот. И сега ќе се обидам кон него да ја дограбам последната патека што ми преостанува...

Развитокот и значењето на една нова наша книжевност [Кочо Рацин]

Во долгиот, мачен процес на формирање на свеста на народот од Повардарјето, современата народна книжевност е значајна културна појава и културна придобивка. Пишувана на јазик на кој тој народ најинтимно си мисли, најдлабоко ги чувствува и изразува своите вековни...

Значението на Илинден [Кочо Рацин]

У историјата на македонскиот народ има многу места кај што се покажује сичко онова што е битно за неговата борба за ослободуење. Секоа народна историја има таквиа места ели датуми, па и македонската историја. А еден таков, и това,...

Во каменоломот [Кочо Рацин]

Дробилката рикаше по цел ден со ужасен букот и меѓу своите челични чекани едноставно го ситнеше масивниот камен. Слабо разбирливо беше дека не ги дроби и коските на работникот. Стопанот на дробилката ја купуваше навидум само работната снага, туку...

Блазирани глупости за насмевката на Мона Лиза [Кочо Рацин]

Некојси М. Рашиќ напишал книшка за тоа што треба да знаеме за синдикалното движење. На страница 34-35 од книшката тој се осврнал и на прашањето за односот на работништвото спрема досегашната култура: „Работникот не ја сака капиталистичката уметност, зашто во...

Значењето на Хегеловата филозофија – втор дел [Кочо Рацин]

Пристап до првиот дел: https://lenka.mk/left_literature/znacheњeto-na-hegelovata-filozofiјa-prv-del-kocho-raczin/ Хегеловиот филозофски идеализам претставува највисок степен во развитокот на немската класична идеалистичка филозофија. Хегеловата филозофија е круна по развитокот на онаа преродба на немскиот филозофски идеализам, којшто почна со Кант, на преку Фихте и Шелинг...

Значењето на Хегеловата филозофија – прв дел [Кочо Рацин]

Хегел е роден во Штутгарт на 27 август 1770, во пруско бирократско семејство, и го започнал школувањето како и секој чиновнички син што се подготвува за бирократска кариера. Во гимназијата и на универзитетот Хегел не покажувал никакви знаци на...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Социолошка анализа на „Нација во подем: Приказна за економското чудо на Израел“

Пишува: Кристијан Димков „Нација во подем Приказна за економското чудо на Израел“ е книга на Ден Сенор и Сол Сингер напишана...
- Advertisement -spot_img