Фреди Перлман

Складирање и акумулација на човековата активност [Фреди Перлман]

Претходниот дел: https://lenka.mk/left_literature/skladira%d1%9ae-i-akumulaczi%d1%98a-na-chovekovata-aktivnost-fredi-perlman/ Преобразбата на вишокот на вредност во Капитал е специфичен историски облик на еден поширок процес, процесот на индустријализација, постојаната преобразба на човековото материјално опкружување. Одредени суштински карактеристики на оваа последица на човековата активност во капитализмот можат да бидат...

Преобразбата на животната активност во Капитал [Фреди Перлман]

Претходниот дел: https://lenka.mk/uncategorized/fetishizmot-na-stokata-fredi-perlman/ Преобразбата на животната активност во Капитал се одвива секојдневно преку стварите, но не е извршувана од стварите. Стварите кои се производи на човековата активност се чинат како да се активни чинители, бидејќи активностите и врските се остваруваат за и преку стварите, и бидејќи...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Стјепан Стево Филиповиќ, народен херој: Со кренати раце му пркоси на злото!

„Партизанскиот комесар, работникот Стево Филиповиќ, загина храбро извикувајќи за слобода. Документот за неговото погубување ги надминува сите слики со...
- Advertisement -spot_img