Антикапитализам

Џејмс Коноли, ирски револуционер и социјалист, роден на 5 јуни 1868 година

Џејмс Коноли, ирски револуционер и социјалист, член на Индустриските Работници од Светот и основач на Ирската Социјалистичка Републиканска партија Роден на 5 јуни 1868 година. Коноли ќе биде врзан за стол, неможен да стои од раните и погубен од страна...

Што е тоа капитализам? [Дел 3]

ОК, ОК НО ШТО БИ БИЛО АЛТЕРНАТИВА? Алтернатива на капитализмот ќе биде консензусно, договорно, општество во кое ќе можеме да одлучуваме индивидуално и колективно кога тоа ќе биде потребно, како ќе изгледаат нашите животи и нашето опкружување, наместо тоа да...

„Времето и неговата мизерија“ – Џон Зерзан [трет дел]

Време за молење, време за работа  „Времето никогаш не е целосно присутно“, вели стоикот Хрисип, по што концептот за времето бил понатаму унапредуван од страна на главната јудео-христијанска доктрина за линеарна, неповратна патека помеѓу создавањето и спасението. Овој суштествено историски...

Јавен долг – фиктивна економска категорија

Пари?! Што се тоа пари? Ова, навидум едноставно прашање, сепак нема едноставен одговор, особено не во светот на граѓанската економија. Имено, дефинирањето на парите е предмет на расправа веќе подолго време, а тешкотиите  се зголемуваат право пропорционално со техничко-технолошките...

Револуцијата нема да биде филантропизирана!

Ви ја пренесуваме следната кратка анализа со цел да го разгледаме проблемот на хуманизмот и филантропија во рамки на денешните капиталистички односи. Имено, познато е она восхитување во  нашата јавност од “добродушноста“ на одредени капиталисти чии филантропски потфати предизвикуваат воодушевување кај...

Државата и капитализмот: Критика на економијата на јавните добра

Ви го претставуваме економскиот труд на Драган Драча насловен како “Државата и капитализмот: Критика на економијата на јавните добра“. Трудот иако напишан пред 10-ина години, со својата универзалност и прецизност одлично го дисекцира капитализмот и неговите две доминантни лица(кејнсијанско и либертаријанско) и...

„Времето и неговата мизерија“ – Џон Зерзан [втор дел]

Времето и симболичкиот свет  Според Епикур, времето е „несреќа на сите несреќи“. Меѓутоа, испитувајќи го одблизу, неговата генеза не изгледа толку мистериозна. Всушност, многумина забележале дека поимите како „минато“, „сегашност“ и „иднина“ се повеќе лингвистички отколку реални и физички. Неофројдовскиот...

„Времето и неговата мизерија“ – Џон Зерзан [прв дел]

Се чини дека димензиите на времето привлекуваат големо внимание, судејќи според бројот на неодамнешните филмови кои во својот фокус го имаат времето, како Враќање во иднината, Терминатор, Пеги Сју се омажи, итн. Стивен Хокинсовото дело Кратка историја на времето (A Brief...

Странски инвестиции – концентрациони логори во Македонија и Балканот

Исцедете, ограбетепот и труд и меса голи,уста пуста затворетеда не каже оти боли. Очи црни ископајтеда гледајат не давајте,раци машки прекршетесрце лудо наранете. Угаснете и светлини! Мрак да биде – каракамен (Коста Солев Рацин) Империјализмот во балканските држави има квалитативно својство на странски инвестиции...

Како феминизмот стана слугинка на капитализмот

Движењето кое започна како критика на капиталистичката експлоатација, почна да придонесува во клучните идеи на неговата последна, неолиберална фаза, пишува Nancy Fraser, американска теоретичарка и професорка на политички науки и филозофија за The Guardian. Феминизмот обично подразбира, со борбата за еманципација...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Социолошка анализа на „Нација во подем: Приказна за економското чудо на Израел“

Пишува: Кристијан Димков „Нација во подем Приказна за економското чудо на Израел“ е книга на Ден Сенор и Сол Сингер напишана...
- Advertisement -spot_img