Пеналите што ги има платено Бехтел во САД (досега)

Violation Tracker е обемна база на корпоративни измами која ги регистрира најголемите прекршители на регулаторните правила и законите во САД.


Педантно ги бележат пронајдените банкарски сплетки, измами на потрошувачи, штелување цени, изигрување на правилата за животна средина, работно време, безбедност, дискриминација…


Бехтел ги има во дури 40 ставки кога требале да плаќаат пенали за прекршување на законите.


Најголемата поединечна казна што ја платиле Бехтел е 458 милиони долари!


Имаат доста разновидно досие на Violation Tracker: лажни тврдења, измами, нуклеарна безбедност, дискриминациија при вработување, заштита на работното место….

Превземено од: https://off.net.mk/nabrzinka/penalite-na-behtel?fbclid=IwAR0n4s3-JST_V2Jh7zrq4Tc5MTff4vapgvn7XD20v-EJW8n1hPfhI_-_B7o

Последно