Активисти на Црвена Младина од Скопје денес успешно го обновија првото спомен обележје од многуте кои допрва ќе ги реставрираме.

Пред

Кога институците се однесуваат вака кон оние кои некогаш го дале животот во борбата со фашистичкиот окупатор, тогаш наша должност е на овој или на оној начин да го зачуваме нивниот помен кој треба да ни биде водилник и пример, како младите во тоа време биле храбри и биле предводници на НОБ.

Потоа