После изгласаната иницијатива, советничката група на Левица поднесе одлука во Советот на Општина Битола за хуманитарни паркинг простори кои ќе ги користат сите граѓани.

Одлуката е едногласно прифатена.

Готова е реализацијата на 17-те хуманитарни паркинг простори на улица “Цар Самоил” и улица “Борка Левата”

Овие хуманитарни паркинг места ќе ги користат сите граѓани, односно кога ќе паркираат на хуманитарен паркинг простор кој ќе биде обележан со црвена боја и посебна зона на дадената табла , паричните средства ќе се собираат во ставка Социјални Бенефиции од Буџетот на Општина Битола, каде истите ќе се доделуваат на ранливи категории, финансиска помош за болнички трошоци, донации и други социјални потреби – велат од Левица – ЛО Битола.