Малечок разговор на револуцијата и поетот [социјална поезија]

„Земи си пример и гледај ме ти“
                                                                Лопе де Вега

Животот што те мачи,
уплавот што ти тежи,
сомнежот што те свил,
земи си пример и гледај ме ти,
зашто никогаш уморен не бев,
ни в уплав ни в сомнеж сум бил.

– Се исправам и гледам:
крв на десната страна.
И на левата, крв.
Тешко е да те следам.
Но пред мене си ти.

Си земам пример и поглед сум впил,
зашто црвена славо, те изгубам ли тебе,
јас ќе сум, црвена славо, тој што се изгубил

Превземено од: https://www.marxists.org/makedonski/tematska/poezija-proza/alberti.htm

Последно