Православните свештеници – верски претставници на Народноослободителната војска и партизанските одреди на Југославија и свештениците од ослободената територија им ги честитаат Божиќните празници на сите Срби, Македонци, Црногорци, како и на другите православни ширум Југославија и радосно ги поздравуваат:

„Како што раѓањето, животот и учењето Христово е огромна и неизмерна придобивка за напредокот на човештвото, така и новата Федеративна демократска Југославија, организирана врз принципите на национална независност и еднаквост на народите на Југославија – значи укинување на затворите, на логорите, насилството и понижувањето на човекот, значи исполнување на Христовата заповед дека сите сме браќа. Во оваа света патриотско-ослободителна војна се постигна вооружено братство на народот на Југославија и братска љубов меѓу припадниците на римокатоличката, православната и мухамеданската вероисповед. Ние свештениците од сите вери во Југославија имаме голема и одговорна должност да го зачуваме, прошириме и продлабочиме ова стекнато национално богатство, создадено во оваа војна.

Посебно го анатемизираме бискупот Гермоген од белогардеецот, поглаварот на Павелиќовата православна црква во усташката држава, како и оние свештеници, епископи и митрополити во Белград и Србија, кои се во служба на окупаторите и окупаторските слуги Недиќ и Дража Михаиловиќ. Оваа анатема почива на докажан и утврден факт: дека усташите и четниците пролеале многу невина крв на народот на Југославија и на тој начин многу повисоки и пониски свештеници од римокатоличката, православната и мухамедската вероисповед се одговорни и виновни за безбројните жртви на народот на Југославија.

Ги повикуваме сите верски претставници, и свештениците и мирјаните од сите вери, кои стојат настрана, да се приклучат на Народноослободителното движење, бидејќи неборењето против злото – фашизмот – значи помагање на непријателот – окупаторите и нивните слуги“.

Божиќ 1943 година, Слободна територија на Југославија.

Во потписот на честитката се појавуваат верски поглавари од Србија, Црна Гора, Бока, Босна, Херцеговина, Македонија и други територии со значителен процент православно население.

1. Прото-Ставрофор Јевстатије Караматијевиќ, член на Претседателството на АВНОЈ и верски службеник на Втората дивизија.

2. Прото-Ставрофор Јагош Симоновиќ, член на АВНОЈ и верски офицер на Четвртата црногорска бригада.

3. Прото Јово Радовиќ, член на Националниот совет на Црна Гора и Бока и верски службеник во ЗАВ на Црна Гора и Бока.

4. Влада Зечевиќ, свештеник од Србија и комесар за внатрешни работи на Југославија.

5. Сава Савиќ, свештеник од Босна и член на ЗАВНО БиХ.

6. Поп Блажо Марковиќ, член на АВНОЈ и верски офицер на Третиот корпус.

7. Поп Видак Дракиќ, член на ЗАВ на Црна Гора и Бока и верски офицер на Петтиот корпус.

8. јеромонах Рувим Жижиќ, верски офицер на Втората српска бригада.

9. Епископ Ѓорѓе Калезиќ, член на ЗАВ на Црна Гора и Бока и верски службеник на Третата дивизија.

10. Поп Илија Ќук, верски службеник на деветнаесеттата дивизија.

11. Поп Богдан Вуксан, верски службеник во ЗАВНОХ.

12. Поп Крстан Бијелац, член на ЗАВНО БиХ и верски службеник на ЗАВНО БиХ.

13. Стеван Пејиќ, парохиски свештеник од Лика.

14. Папа Новак Мастиловиќ, член на ЗАВНО БиХ и верски службеник на Дваесет и деветтата дивизија.

15. Прота Илија Булован, поранешен воен свештеник од Целје.

16. Свештеник Миливој Јелача, парохиски свештеник од Далмација.

17. Свештеник Јаков Мандиќ, парохиски свештеник од Далмација.

18. јеромонах Павле Козлица, парохиски свештеник од Далмација.

19. Свештеник Никола Секулиќ, парохиски свештеник од Далмација.

20. Свештеник Јован Јавор, парохиски свештеник од Далмација.

21. Јероѓак Руви Штрбац, далматинец.

22. Свештеник Милорад Доброта, парохиски свештеник од Далмација.

23. Свештеник Блажо Радојичиќ, парохиски свештеник од Босанска Краина.

24. Свештеник Воислав Шешум, парохиски свештеник од Босанска Краина.