Историја на Македонија - Лев Агол

Развој на анархистичките идеи во Македонија [Триво Инџиќ]

Анархистичките идеи пристигаат во југословенските земји во втората половина од 19. век, најмногу преку посредство на Југословените кои работеле или се школувале во европските земји, во кои работничкото и социјалистичкото движење било најразвиено. Во Швајцарија се наоѓале многубројни јужнословенски...

Резолуција на Скопската социјалдемократска организација – 1910 год.

По повод акцијата на балканскиот пролетаријат на 14 март 1910 година, Скопската социјалдемократска организација ја донесе следната Резолуција Собранието смета: 1. Дека европските капиталистички сили со пласирањето на своите капитали во вид на заеми и индустриски потфати успеаја да го вовлечат Балканот...

На денешен ден Кичево стана првиот ослободен град во Македонија од фашистичкиот окупатор

Соопштение на Левица – ЛО Кичево По повод 11 Септември, Денот на ослободување на Кичево, претставник на ЛО Левица Кичево положи свежо цвеќе во Спомен костурницата Кале. На денешен ден, 11 Септември, по капитулацијата на Италија, во Втората светска војна, партизанските...

Македонското прашање [Димо Хаџи Димов]

... Ослободувањето на Македонија не може да биде друго освен предмет на најгрубо и надмено бесчестие од страна на дипломатскиот свет, зашто тука се истакнуваат најјарко аспирациите и мечтите на големите сили. Односите на последниве кон несреќите на македонскиот...

Куса биографија на Спас Банџов [Андон Банџов]

Спас Банџов е роден 1904 година од родители Наум Банџов и Ленка Банџова род. Талева кои во тоа време живееле во Битола фамилијарно, каде се раѓа Спас како трет син на истите. Татко му до тоа време се занимава...

Македонски учесници во Шпанската граѓанска војна со непознато место на раѓање

Шпанска граѓанска војна (17 јули 1936 – 1 април 1939), позната и како Шпанска револуција — војна помеѓу шпанската републиканска влада и нејзините левичарски поддржувачи, од една страна, и бунтовниците, војската и фашистите, на чело со Франциско Франко од друга. Во тек на Шпанската граѓанска војна учествувале стотина комунисти од Македонија...

Учесници во Шпанската граѓанска војна од Егејска Македонија

Шпанска граѓанска војна (17 јули 1936 – 1 април 1939), позната и како Шпанска револуција — војна помеѓу шпанската републиканска влада и нејзините левичарски поддржувачи, од една страна, и бунтовниците, војската и фашистите, на чело со Франциско Франко од друга. Во тек на Шпанската граѓанска војна учествувале стотина комунисти од Македонија...

Македонски учесници во Шпанската граѓанска војна

Шпанска граѓанска војна (17 јули 1936 – 1 април 1939), позната и како Шпанска револуција — војна помеѓу шпанската републиканска влада и нејзините левичарски поддржувачи, од една страна, и бунтовниците, војската и фашистите, на чело со Франциско Франко од друга. Во тек на Шпанската граѓанска војна учествувале стотина комунисти од Македонија...

Проглас од ЦК на КПМ до македонскиот народ

МАКЕДОНСКИ НАРОДЕ!Твојата тешка тригодишна народно-ослободителна борба против фашиските окупатори cе круниса со голем и славен успех: На 2 август оваа година — на Илинден — во историскиот манастир Св. Прохор Пчињски, се одржа првото заседание на Антифашиското собрание на народното...

Декларацијата на АСНОМ за основните права на граѓанинот на демократска Македонија

Сите граѓани на федерална македонска држава се еднакви и равноправни пред законите, не гледајќи (на)нивната народност, пол, раса и вероисповеданије. На националните малцинства на Македонија се осигурават сите права на слободен национален живот. На секој граѓанин му е гарантирана сигурноста...

Последни