Историја на Македонија - Лев Агол

Биографија на македонскиот великан Ацо Шопов

Роден е на 20 декември 1923 година во Штип. Основно и средно образование завршил во родниот град, а филозофски факултет – отсек чиста филозофија – во Скопје. Учесник е во Народноослободителната борба (НОБ) и носител на Партизанска споменица 1941. Носител...

Операциите за ослободување на Западна Македонија [Михајло Апостолски]

Во Западна Македонија главни непријателски сили беа балистичките формации, организирани во воени формации уште од 1943 година од страна на италијанските фашистички власти и германските команданти. Балистичките формации беа организирани наполно на војничка база. Старешинскиот кадар во поголем дел минал...

Планот на битката за Скопје [Михајло Апостолски]

За ослободувањето на Скопје, кое беше солидно организирано и брането со сили од околу една дивизија, можеа да се заангажираат само 42. НО и 50. НО дивизија, и XVI бригада од Кумановската дивизија. 41. НО дивизија доби задача држејќи...

Борбите за ослободување на Скопје [Михајло Апостолски]

Ноќта меѓу 11 12 ноември единиците од 42 НО дивизија продолжија да настапуваат и се пробиваа во градот. Утрото рано на 12 ноември отпочна борбата во јужниот дел на градот Скопје. Борбата се водеше низ улиците на градот; нашите...

Сведоштва на бугарски војник од втора светска војна: по гаќи се вративме од Македонија

Извадоци од книгата „Спомени на Рајнов“, објавени на Фејсбук страницата Macedonia: a True Endless Story која објавува теми од историјата на Македонија: Фелдфебел Борис Рајнов, бугарски наци-фашистички војник што се борел и на двете страни, оставил пишани „Спомени“ за германско-албанско-бугарската...

Сведоштво на Моша Пијаде од 1949 година: Бугарија не може да се ослободи од шовинизмот кон Македонија?

– Бугарија сака федерација со Југославија, односно не сака да биде една од седумте федерални држави на Балканската федерација а „великобугарскиот шовинизам во врска со македонското „прашање“ и останките на великобугарските хегемонистички тенденции воопшто е она што досега го осуетуваше...

Извадок од дневникот на Ацо Караманов – 31.1.1944

Денес полнам 17 години. Дали јас тоа полнам 17 години? О, не! Тоа ние, ние полниме, ние – деловите на едно битие коешто се вика А.К. – тоа сме ние: А.К. поетот, А.К. скептикот, А. К. човекот. Си дозволувам да...

550 во ќелијата на смртта [Дучо Кранго]

Пред воен суд во Калето 27 април 1942 година. Долго ќе го паметам тој ден. Каква пролетна свежина, каков раскошен баремов цут и зелен лист на дрвото. По пет месеци за прв пат гледам небесно синило, за прв пат очите...

Проглас на ЦК на КПМ до македонскиот народ

Проглас на ЦК на КПМ до македонскиот народ

Проглас до целиот македонски народ

ДО ЦЕЛИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД! ДО СИТЕ ЧЕСТИТИ МАКЕДОНЦИ! Братја,живееме во едно најсудбоносно време. Ретко кога во нашата и европејската историја стануеле оваквиа промени, кои можат да се упоредат само со продируењето на германските варвари у некогашната Римска империја и со продируењето...

Последни