Велешта

Во населба Велешта остана само 10% млада популација

Од еднаш процветна општина Велешта, која стана модерна и урбана населба, денес останаа само празни куќи и старите жители. Голем дел од населението се пресели во странство, оставајќи ги едвај 4000 преостанати жители. Во основното училиште, оваа година се...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Почетокот на патот на свилата – Прво од предавањата: Патот на свилата помеѓу историјата и културата во КИЦ

Почетоците на Патот на свилата, како трансверзала, којашто ги поврзувала Источна Азија со Медитеранот лежат во првите две столетија...
- Advertisement -spot_img