Светска банка

Левица: Македонија со најнизок економски раст во регионот за 2024

Според редовниот економски извештај на Светска банка, Република Македонија во 2024 година ќе забележи раст на реалниот БДП од 1.8% за 2023, до максимални 2.5% во 2024 година. Економскиот раст на Република Македонија забавува во второто тримесечие од 2023 година....

Македонија со најнизок економски раст во регионот

Очекувањата за економскиот раст на земјите се одбележуваат како еден од најсигнификантните индикатори за развојот на дадена држава. Затоа често централните банки и светски, како и домашни економски институции, изработуваат прогнози за идните години. Во тековната година, Македонија не може...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Тамара Јованов: Што значи живот во продолжена сиромаштија?

Пишува: Тамара Јованов – Апасиева –  Професорка на Економскиот факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“ – во Штип  Што значи живот...
- Advertisement -spot_img