Солидарност со палестинскиот народ

Левица повикува на солидарност со Палестинскиот народ

Премолчувањата на бројните воени злосторства, репресии, окупации на палестински територии, во период подолг од педесетина години, резултира со ново разгорување на конфликт, кој практично никогаш и не бил прекинат. Воено послабата палестинска страна, по бројните репресии и напади на...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Почетокот на патот на свилата – Прво од предавањата: Патот на свилата помеѓу историјата и културата во КИЦ

Почетоците на Патот на свилата, како трансверзала, којашто ги поврзувала Источна Азија со Медитеранот лежат во првите две столетија...
- Advertisement -spot_img