Комунизам

Комунистите на дело: Смртна казна за корупција на виетнамски тајкун

Народниот суд во градот Хо Ши Мин во Виетнам го осуди инвеститорот Труонг Ми Лан на смрт за проневера на 44 милијарди долари наменети за Комерцијалната банка Сајгон. Во судскиот процес од октомври 2022 година учествуваа вкупно 2.700 сведоци...

Лични сеќавања за Фридрих Енгелс [Пол Лафарг]

Со Енгелс се запознав во 1867 година – годината кога беше објавен првиот том од „Капиталот“. „Мора да те запознаам со Енгелс“, ми рече Маркс, „бидејќи си верен со ќерка ми“; и заедно отидовме во Манчестер. Енгелс живееше со...

Капитализмот не е исто со „пазарен систем“

Со оглед на тоа што Демократските социјалисти на Америка сега бројат 48.000 како свои членови, а социјалистичките кандидати како Александрија Окасио-Кортез притискаат за бесплатни универзитети и Здравствена заштита за сите, Американците повторно дискутираат за капитализмот наспроти социјализмот. За среќа,...

Д’н’шња и јутрешња Македонија [Бојан Зафировски]

Онај плодна Македонија сас њојни равни поља насадени сас афион, тутун, памук, ориз, Македонија сас њојни руде од сребро, антимон, железо, онај Македонија населена сас Македонци, Власи, Турци, Арнаути, Грци и други, тај је Македонија поробена и од њојни...

Социјализмот и демократијата [Карл Кауцки]

Интересите на работничката класа бараат демократија не помалку од што бараат социјализам. Работништвото може да го стекне првото побрзо отколку второто, зашто останатите работни класи, како занаетчиите и селаните, како и многу интелектуалци, се исто така заинтересирани за развојот...

За авторитетот [Ф. Енгелс]

Некои социјалисти во последно време поведоа вистинска крстоносна војна против она што го нарекуваат принцип на авторитет. Доволно е само да им се каже дека овој или оној акт е авторитарен и тој веднаш ќе биде осуден. Тој површен начин на мислење...

Социјализам и анархизам [В.И. Ленин]

Извршниот комитет на Советот на работничките претставници вчера, 23 ноември, одлучи да ја одбие апликацијата на анархистите за претставништво во Извршниот комитет и во Советот на работничките претставници. Самиот Извршен комитет ги даде следниве причини за оваа одлука: „(1)...

Капиталистичкиот развиток [Фридрих Енгелс]

Дијалектичкиот материјализам: https://lenka.mk/left_literature/diјalektichkiot-materiјalizam-fridrih-engels/ Материјалистичкото сфаќање на историјата тргнува од поставката дека производството, а покрај производството и размената на неговите производи, е основа на секој општествен поредок; дека во секое историски определено општество расподелбата на производите, а со неа и социјалното...

Кон Руската револуција – последен дел [Роза Луксембург]

Третиот дел: https://lenka.mk/left_literature/kon-ruskata-revolucziјa-tret-del-roza-luksemburg/ Сакаме тоа поблиску да го истражиме преку неколку примери. Истакната улога во политиката на болшевиците одигра познатото распуштање на Уставотворното собрание во ноември 1917 година. Таа мерка беше решавачка за понатамошната позиција на болшевичката политика, во извесна смисла...

Кон Руската револуција – трет дел [Роза Луксембург]

Втор дел: https://lenka.mk/left_literature/kon-ruskata-revolucziјa-vtor-del-roza-luksemburg/ Болшевиците се историски наследници на англиските левелери и на француските јакобинци. Но конкретната задача која ним им припадна во Руската револуција по заземањето на власта беше неспоредливо потешка од онаа на нивните историски претходници. Нема сомнение, паролата на...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Општина Ресен најавува серија на покачувања

На наредната седница на советот на општина Ресен се планира покачување на цените на следните услуги: - Вода за пиење -...
- Advertisement -spot_img