Александар Зиновјев

Александар Зиновјев: Глобализацијата – како војна од нов тип (последен дел)

Превод од руски јазик на Проф. д-р Димитар Апасиев Пристап до првиот дел: https://lenka.mk/left_literature/aleksandar-zinovјev-globalizacziјata-kako-voјna-od-nov-tip-prv-del/ Пристап до вториот дел: https://lenka.mk/left_literature/aleksandar-zinovјev-globalizacziјata-kako-voјna-od-nov-tip-vtor-del/ IX.МИРОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ВОЈНАТА Надопштеството користи најразлични средства за покорување и експлоатација на планетава коишто, од гледна точка на застарените сфаќања на војната, изгледаат...

Александар Зиновјев: Глобализацијата – како војна од нов тип (втор дел)

Превод од руски јазик на Проф. д-р Димитар Апасиев Пристап до првиот дел: https://lenka.mk/left_literature/aleksandar-zinovјev-globalizacziјata-kako-voјna-od-nov-tip-prv-del/ VI.НАДОПШТЕСТВО Надопштеството, кратко речено, претставува обединување на луѓето на едно повисоко ниво на социјална организација од вообичаеното општество. Тоа повисоко ниво се забележува со самото тоа што врз...

Александар Зиновјев: Глобализацијата – како војна од нов тип (прв дел)

Превод од руски јазик на Проф. д-р Димитар Апасиев I.ГЛОБАЛИЗАЦИЈА Претставете си себеси опис на 40-те години на XX-от век во Европа. Врз основа на истакнатите достигнувања на науката и техниката започна обединувањето на европските народи во единствено општество. Неспорно е...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Тамара Јованов: Што значи живот во продолжена сиромаштија?

Пишува: Тамара Јованов – Апасиева –  Професорка на Економскиот факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“ – во Штип  Што значи живот...
- Advertisement -spot_img