Од еднаш процветна општина Велешта, која стана модерна и урбана населба, денес останаа само празни куќи и старите жители. Голем дел од населението се пресели во странство, оставајќи ги едвај 4000 преостанати жители. Во основното училиште, оваа година се запишаа само 35 првачиња, иако вкупниот број на ученици сега е околу 300, во споредба со 1500 ученици претходно.

Сегашната состојба во Велешта е многу тешка. Пред неколку години, овде немаше слободни места во рестораните, но сега сè е празно и пусто. Младината се иселува поради ниските плати, кои се движат од 200 до 250 евра, што не им дава доволно можност за подобар живот. Од 1500 куќи, денес останаа само неколку жители. Дури и пазарниот ден, кој некогаш беше бурно посетуван, сега завршува со само неколку продавачи на тезгите. Се жали на големото одселување на младите.

Иако Велешта располага со многу хотели и ресторани, тие работат само во летниот период, кога се посетувани од страна на туристи. Многу силни фирми ги привлекуваат локалните жители со можност за работа во странство, што го зголемува бројот на иселеници и го намалува населението во селото. Општината не инвестира во Велешта веќе долги 10 години, иако се потребни инвестиции во инфраструктурата и други области.

Ситуацијата во Велешта ја одразуваат и проблемите со водата за пиење, особено во летните месеци, кога жителите се принудени да копаат сопствени бунари. Во минатото, Велешта стана позната по негативни наслови во светските медиуми, кога беше обележана како центар на проституцијата во Македонија.