Советникот од Левица Амар Мециновиќ за сопирање на мерките против аерозагадувањето:

,Преку правен позитивизам пробувате или да го рационализирате ограниченото учество на градот во решавање на проблемот со загадувањето, или да го оправдате неучеството. Прстот на јавноста е вперен во градската администрација, и вољата на граѓаните е да се реши ова хитно.

Ако ве блокираат други институции тогаш држете пресконференции цело време и обзнанете го тоа!”