Поучени од минатото каде советнички групи и партии обезбедиле мнозинство спротивно од изјавите дадени во јавност пример Ист Гејт и бензинската на Пуцко. Најавувам дека дур Левица има претседател на совет гласање на ДУП за просторот Алумина нарачан од инвеститор со интерес во просторот нема да има!

Изживување врз населението преку коруптивен скандал со неповратни последици нема да дозволиме.