И покрај постојаните ветувања за намалување на институциите и вработените во јавната администрација со цел да се подобри ефикасноста и ефективноста, минатата година се случи точно спротивното. Бројот на институции се зголеми, а исто така и бројот на вработени во нив.

Според податоците објавени од Министерството за информатичко општество, на крајот на 2023 година, Македонија имала вкупно 1.371 институции, каде работеле вкупно 110.169 лица.

Во текот на 2023 година, во споредба со 2022 година, биле формирани 17 нови институции, што не се согласува со владините обетувања за намалување на бројот на непотребни институции. Постојат повеќе институции поради партиските интереси, наместо интересот на граѓаните.

Според извештајот на Министерството за образование, има 14 институции во земјава каде нема никакви вработени, туку само директори. Исто така, 193 други институции имаат од 1 до 10 вработени.