„Древната војна со стресот“ е единствениот научен труд во земјава кој се темели на истражување за влијанието на кинеската борбена и медитатитвна вештина таи чи чуан во намалувањето на стресот.

Книгата изобилува со таоистички мудрости како и суштински осврт на основите на кинеската алтернативна медицина кои се главниот столб на таи чи чуанот.

Акцентот паѓа на пратктичната цел на таи чи чуанот како вештина која овозможува целосна ревитализација на животната енергија и успешно справување со стресот на модерниот човек.

Повеќе на: https://www.facebook.com/events/1008557810443185/?ti=ls