Исмаил: Како колективниот Запад го толчи сирискиот народ дури и после земјотресот

0
364

Како последицана таканаречениот „Цезарев закон“, кој беше донесен од страна на САД во 2019 година, а врз основа на кој САД имаат право да воведат рестриктивни мерки за организации и лица кои директно или индиректно му помагаат на Дамаск, денеска повеќето земји во светот не можат да испратат хуманитарна помош во Сирија?!

Притоа, исклучително е важно да се знае дека овој закон се применува и за пратки на лекови, хуманитарна помош, и други технички и разни видови помагала.

Така да, ова театриве и остали организации што гледам веќе планираат да прават некакви си хуманитрни активности во својот домен, се надевам ќе го имаат ова во предвид и при нивните перформанси, како што “подигаат свест” за еколошки проблеми, проблеми со заштита на животни, и слично, ќе повикаат и на укинување на овие санкции.

Да не биде дека не сте знаеле, артисти.