Деновиве компанијата KAZ Group обелодени УШТЕ ЕДЕНскандал при јавните набавки во АД Водостопанство, нивната прес конференција ви ја пренесуваме во целост:

Драги сограѓани, ни треба ваша поддршка вие кажете дали овде не е случаj на неконтролирано злоупотребување на народни пари.

По однос на спроведената отворена постапка по оглас бр.16299/2023 од 14.09.2023 година, за доделување на договор за јавна набавка за потребите на АД Водостопанство на РСМ во државна (граѓанска) сопственост, каде што ЕДИНСТВЕН критериум за избор на понудувач е ПОНИСКА ЦЕНА на понудата!

Нашата понуда изнесува

3.399.803,39,
(KAZ Group-македоско производство кое храни 40 македонски фамилии)

а избран е економски оператор чија понудена цена е

9.963.005,05
(трговско другштво со увозени странски производи и еден вработен – 3N Development Group) денари

која е за ТРИ ПАТИ ПОВИСОКА од нашата понудена цена.

АД Водостопанство на РМ е загубар коj користи пари на Министерството за земjоделство, шумарство и водостопанство (народни пари)

Жалбата на компанијата од страна на Државната комисија за жалби по јавни набавки е одбиена како НЕОСНОВАНА.