Движење за социјална правда

Груп Јорум – нешто многу повеќе од музичка приказна

 

Групата Јорум (турс. Grup Yorum), е музичка дружина која е формирана во 1985 година од страна на четворица другари студенти при Универзитетот во Мармара. Јорум, уште од нејзиното формирање е многу повеќе од музичка група, впрочем самото име на групата („уorum“, мк. „став“ или букално „коментар“) алудира на тоа дека музиката која оваа дружина ја создава е само средство да се искажат ставовите во однос на политичките состојби како и да се деконструираат историските „вистини“ кои секојдневно се репродуцираат од страна на државата.

Групата, преку музиката го изразува револтот на народот опевајќи народни херои и компонирајќи  и актуелизирајќи ги текстовите од разни помалку или повеќе популарни револуционерни поети како акт на борба против капитализмот, империјализмот и особено домашната елитна буржоазија. Групата, промовирајќи ги сопствените политички погледни не се однесува само како класична музичка група која одржува концерти и снима албуми, туку членовите на оваа музичка група со својата музика и дела учествуваат на разни протести, антикапиталистички и антиимперијалистичјки иницијативи, штрајкови како и окупации на универзитети и фабрики.

Поради радикланите политички погледни на членовите на групата како и пораката која ја носи самиот колектив нивните настапи, песни и албуми често биле забранувани а неретко членовите на Јорум биле приведувани и апсени. Групата често се поврзува со разни акции од политичката историја на Турција извршени од страна на радикланите левичарски групи.

Музиката на групата пренесува силни пораки за антиимперијалистичката борба, за убиствата во турските затвори, за политички мотивираните смртни казни,  за страдањата и борбата на курдскиот народ, за слободниот свет…

Во 2006 година, на 10 месеци затворска казна е осудена девојка која во својот дом слушала песна од Јорум, под обвинение дека шири терористичка пропаганда. Сега во 2018 година, 10 членови на групата се во затвор, а за шест се води потрага, лудилото оди до таму што државата предвидува награда за оние кои ќе го кажат местото на членовите на групата за кои има потерница.

Денеска Јорум има две  крила, едното крило кое дејствува во Турција и другото крило кое дејствува во Европа и ширум светот. Европското крило на 09.06.2018 година, одржа концерт во Софија во знак на поддршка на другарите кои се во затвор и оние против кои има потерница. Вакви концерти претродно се одржаа во неколку градови низ европа вклучитело непосредно пред концертот во Софија беше одржан концерт во Атина како и Солун во Грција.

Членовите на Ленка и Левица го поддржаа концертот на Груп Јорум во Софија, упатувајќи порака за ослободување на сите членови на групата кои се во затвор, бидејќи борбата е интернационална.

Клучни зборови: , , ,
0
img

Човекот, заробеник на сопственото отуѓување

Отуѓување, отуѓен, отуѓеност – зборови кои често се употребуваат но ретко кој застанал да размисли околу нивното значење. Во една книга се вели дека отуѓувањето претставува грев, грев кој што човекот си го прави себеси со тоа што се оддалечува од себеси, се одрекува од богот во себе, се откажува. Отуѓувањето претставува пасивно спознавање на светот околу себе, постанување туѓинец, туѓ на светот и својата природа.

Хегел е тој што го дава поимот на отуѓување, за него човечката историја е истовремено и историја на отуѓувањето на човекот.

Со отуѓувањето се поврзува и идолопоклонството, кое луѓето често го практикуваат, а кое всушност значи да бидеш роб на она што самиот си го создал, на предметите кои луѓето ги создале со свои раце. Луѓето се молат на тие предмети, наместо тие да им служат нив , тие се доведуваат во ситуација да им служат на истите, ги величат и стануваат зависни од нив, како тие да биле создадени од предметите, а не обратно.

Јазикот, како средство за комуникација игра значајна улога во отуѓувањето. Зборовите се употребуваат за да се искаже мислата, за да се изговори чувството. Кога една мисла или чувство се изразуваат тие стануваат реалност. Често пати при комуникација се употребуваат зборови кои тој што ги употребува не ги разбира или пак само ги изговара без да ја долови и суштината на истите, без да го мисли или чувствува тоа што го зборува.  Колку повеќе бегаме од суштината на зборовите кои ги одразуваат нашите чувства и мисли толку повеќе се отуѓуваме.

За отуѓувањето има зборувано и Карл Маркс, поточно за отуѓувањето на трудот и предметите кои произлегуваат од истиот. Според него, процесот на отуѓување се изразува во работата и поделбата на работата. Маркс смета дека трудот е активен однос на човекот кон природата, создавање на нов свет и создавање на самиот човек. Но, со развитокот на приватната сопственост се губи карактерот на човечката сила. Работата е отуѓена затоа што престанала да биде дел од човекот, а со тоа и предметот произведен од работата е туѓ на неговиот создател. Во капиталистичкиот систем работникот е најмногу отуѓен од неговата работа и неговиот труд, бидејќи не го работи тоа што сака, туку тоа што мора. Се разбира, под принуда на социо-економскиот систем, за да може да преживее. Отуѓувањето, вели Маркс е каде производите од трудот на работникот, а преку тоа и есенцијата на неговото постоење, му станале нешто туѓо на самиот него, односно тој (работникот/човекот) повеќе нив не ги познава. Освен тоа, Маркс оваа отуѓување не го определува само како отуѓување од природата, туку и како отуѓување на човекот од сопствената креација.

Работникот во својот производ не развива слободна психичка и душевна енергија, тој само се измачува во овој процес на создавање. Тој произведува нешто што не сака, произведува нешто со чие што производство можеби и не се согласува, тој со производството се негира себеси, а и најчесто не може да си дозволи поседување токму на предметот кој го создал! Понатаму, ваквата алиенација предизвикана од капитализмот подоцна се враќа како основен потпор на самиот капиталистички систем, односно алиенацијата е клучна за опстојување на ваквиот економски систем. Кога луѓето се отуѓени, тие се чувствуваат безмоќни, изолирани и го чувствуваат општествениот свет како бесмислен. Тие гледаат на општествените институции дека се надвор од нивна контрола и ги сметаат за угнетувачки. Тие добиваат илузија дека тоа се дадени појави кои не можат да се изменат или уништат.

Важно е да се напомене дека Маркс не зборува само за економското отуѓување на работникот, туку и за неговата отуѓеност како индивидуа поради тоа што произведува нему туѓи предмети.  Според Маркс отуѓувањето постои во целата историја но зенитот е постигнат токму во капитализмот, поради тоа што во процесот на производство човекот станува зависен од машините кои ги произведува. Исто така Маркс смета дека отуѓувањето во индустриското општество е поголемо отколку во времето кога рачно се произведувало. Кога работникот произведува рачно, тој користи алат кој што му служи него, додека пак во индустриското општество, работникот и служи на машината, а машината произведува. Поради тоа што најбитниот елемент во производството во индустриското општество е машината, според горенаведеното се разбира дека работникот е по отуѓен бидејќи не е директно вклучен во процесот на производство.

Маркс на отуѓувањето гледа како процес на отуѓуввање не само од предметот туку и на човекот од самиот себе. Отуѓувањето во модерното општество оди дотаму што човекот го отуѓува дури и од своите потреби на тој начин што со пропагандата на мас медиумуте се создаваат еден куп лажни потреби на човекот. Капитализмот е таков зол систем што постојано создава нови потреби со кои што другиот сака да го направи жртва и зависен од истите.

Маркс тврдел дека најотуѓена класа е работничката класа, но денес отуѓено е цело човештво. Денес, менаџерите во нивните најчесто измислени функции се далеку поотуѓени од службениците, тие се отуѓени од себе и приморани да ја продаваат и својата личност, својата насмевка, своето мислење, па дури и своето тело и душа. Овие луѓе не ги вработуваа поради нивните умствени квалитетит, туку поради нивната атрективност и манипулирање кое тие го прават со нивниот однос. Овде сакам да ги спомнам угостителските работници, од кои се очекува постојано да бидат љубезни и насмеани додека некој ја омаловажува нивната личност. Тие приморани се нивната насмевка и личност да ги продадат, а со тоа се отуѓуваат од себеси, прво, поради тоа што тоа го прават лажно, а второ, тоа претставува задоволување на вештачките потреби на „нивните“ гости.

Кога Маркс пишувал за отуѓување не можел да претпостави до која мера предметите и приликите кои луѓето самите ги создале можат да станат нивни господари, а тие пак, нивни робови. Денес, целото човештво е заробеник на нуклераното оружје, што само го создало, денес, луѓето се зависни од политичките институции кои самите ги создале. Човештвото денес заплашено очекува да се спаси од постапките на бирократијата која самото тоа ја именувало. Спојот на капитализмот и парламентарната демократија, формално, „законски“, нудат можност за почитување на принципот на слободна волја, но суштински капитализмот е секаде во криза, сиромаштијата во пораст и од таму преовладува стравот и опортунизмот кои доведуваат до политичко отуѓување.

Човештвото денес се наоѓа во бездна, создадена токму од самото човештво, бездна на страдања по задоволување на лажните потреби и непочитување на реалните.

 

Џејлан Велиу

ДСП – Ленка, Скопје 2017

0
img

Неолиберализмот – чума за партиското организирање

Како што еден човек не може со гола рака да држи усвитено железо, така и пролетеријатот не може со голи раце да ја држи власта, за тоа, на пролетеријатот му е потребна организација.

Лав Троцки

 

Онаму каде што имало силна организација, која дејствувала според точно определени правила и каде што дисциплината се одржувала на високо ниво успешно се преземала власта и се држела долги години. Тоа е и пример со Болшевичката партија, која што поради одличната теоретска подготвеност и организација- успеала да ја освои власта и да ја задржи цели 70 години.

Централниот комитет на Болшевичката партија на 10 – ти Октомври 1917 година, буквално носи одлука за револуција. Лењин, заедно со потесниот круг кој гравитирал околу него, е тој што ги поставил основните принципи на револуцијата. Власта се презела на тој начин што сите сили се насочиле и беспрекорно работеле кон освојување на целта, а тоа е преземање на власта од рацете на буржаската влада – која во повеќе наврати ги изневери очекувањата на народот.

Лењин после седницата на Централниот Комитет на 10 – ти Октомври повторно преминал во илегала, поточно во работничките квартови на Петроград. Водството на револуцијата го презела Воениот Револуционерен Комитет, чиј што лидер бил Лав Троцки. Камењев и Зиновјев биле против ваква револуција, односно против методите, тие отишле до таму што нивните ставови ги изложиле и во весник, а тоа не се одразило добро врз револуционерното движење. Лењин побарал истите да бидат отфрлени од партијата, но Централниот Комитет го убедил да ја промени одлуката. Овие случувања почнале да претставуваат пречка во акционото единство и одржувањето на дисциплината во предреволуционерната состојба.

Останатите партиски членови за време на бегството на Лењин воопшто не бегале од работа и со голема посветеност грабале кон целта. На 24 – ти Октомври, последниот ден пред револуцијата се одржала последната седница на централниот комитет. Лењин учествувал на седницата, каде што стигнал по „сигурни“ патишта и криејќи се, и токму на таа седница тој и предводниците на олшевичката партија бидуваат убедени дека има услови за револуционерни потвати.

Случувањата од историјата често ни даваат насока за тоа што треба и што не треба да се направи. Во XIX и XX век луѓето низ целиот свет згрозени од нивната економска и политичка состојба, згрозени од несигурноста која ја чувствувале, од експлоатацијата, многу често се групирале во организации и партии за да можат да си ги добијат нивните права, а тоа најчесто биле нивните политички права, бидејќи нели преку политика се остваруват и останатите. Една од тие партии била и Болшевичката.

Народот обединет – нема да биде победен, се вели во една нивна песна. Подоцна тоа се потврдува каде народот се додека бил обединет не бил победен. Обединувањето најчесто се случувало во групи и организации каде членувале лица со исти или слични идеи, идеологии, потреби и барања. Истите групи и организации понекогаш прераснувале во партии, а често останувале и само како организации поради репресиите кои биле вршени над нив. Самото формално постоење на овие групи и организации, без револуционерна програма и дисциплина во работата, работејќи на едно или неколку одделни полиња, неповрзани во целината на идејно-политичката теорија на групата или организацијата, ги прави овие групи и организации  само некакви си ефемерни „експерти“, анахрони толкувачи, кои не допираат до целиот народ туку само придонесуваат во дефокусирањето на целта која масите ја имаат. За коренити и револуционерни промени, потребна е и масовноста, се разбира, зачинета со теоретско познавање.

Силата е во колективното дејствување, во колективот кој што денес западната пропаганда го претставува како застарен метод и укажува на моќта на индивидуата и индивидуализмот. Тоа го прават постојано и секаде. Замислете ја само следната реченица од бранителите на индивидуализмот „пазарот ќе оцени дали си добар за работното место и дали ги исполнуваш условите“. Јас прашувам, кој пазар, кои критериуми ги практикува пазарот? Одговорот е јасен, пазарот ги практикува неолибералните, западни критериуми, со кои дури ги убедува луѓето дека тие самите се виновни поради нивната состојба, со целосно иземање на одговорноста на државата. После сето тоа, кога човекот помислува на групирање, неолиберализмот плашејќи се од тоа ја наметнува конкуренцијата, кажувајќи му „треба да се избориш за себе, за своето семејство. И друг да беше на твоето место, ќе го направи истото“. За жал, поради социо-економските услови во кои живееме многумина потпаѓаат на тоа и нивните животи ги продолжуваат само како индивидуи, не стапувајќи во групи или организации, бидејќи, нели таму ќе ги потиснат нивните конкуренти. Но, тоа е само злобна игра на неолиберализмот.

Да живееш сам, слободен како дрво и во задница како орман (шума). На прв поглед нејасна реченица, но прирачник за организација. Да живееш сам, значи да бидеш исполнет, спознаен, да знаеш што сакаш и зошто го сакаш тоа, а да живееш како орман, значи да живееш и да се бориш, заедно со оние со кои имаш иста цел. Болшевичката партија го постигна тоа. За да се постигне успех, потребна е партија. Партија која има јасна структура, јасна идеолошка определба и во која владее дисциплина, наспроти клиентелистичките партии кои оставиле црна дамка а и сеуште го валкаат принципот на групирање во партија. Групите и организациите не се доволни, бидејќи недоволно партиципираат во општеството, додека пак преку партија се опфаќа целото општество и поради парламентарниот систем, партијата е таа која може да направи суштински промени.

Што прави неолиберализмот? Неолиберализмот е толку проширен во денешницата и не само што ги уништува вредностите и го менува начинот на живот, туку и влијае врз начинот на размислување, се наметнува и го насочува мислењето на масите. Најопасниот елемент по неолиберализмот се состои во групирањето на  масите, бидејќи знае дека тогаш дошол и неговиот крај. Затоа секојдневно се труди да го спречи тоа, креиријаќи ново јавно мислење кое на групирањето во партија гледа како застарен и неслободарски метод, затоа што партијата ја претставуваат како збирштина на клиентелисти кои таму се собрале поради нивните лични амбиции и профитерски потребни. Кога велам партија, мислам на левите партии, бидејќи истите се најголемиот противник на оваа појава. Злобата на неолиберализмот оди до таму што ги таргетира и членовите на левите организации и врши влијание и врз нив, убедувајќи ги дека нема потреба од формирање на партија поради тоа што партијата ја ускратува нивната лична слободата. А што е слободата? Зарем, економски зависен човек може да биде слободен? И зарем човекот во капитализам може да биде слободен, колку и да е тој капитализам „либерален“ или „со човечки лик“? За жал, најслабите алки од тие организации паѓаат во стапицата и почуваат да извикуваат „ние не сме партија“, не знаејќи дека паднале во стапицата на денешната чума.

Во однос на левицата како идеолошки табор на партии и движења, неолиберализмот немајќи начин како целосно да ја порази левата иделогија, тој се труди да ја извитопери на начин што пробува да ги смени приоритетите на истата. Тоа го прави со претставување на човековите права, на правата на животните, на правата за чиста животна средина, правата на маргинализирани заедници, како најбитни проблеми, на кои треба да се посвети најголемо внимание, изоставајќи ги прашањата како што се: работнички права, класна свест, класна борба и коренити промени во системот во насока на корените отсранување токму на причините кои ги предизвикуваат негативните појави на модерното општетсво. Денешните леви партии од нивниот речник и практика ја исфрлија класната борба, а за сметка на тоа се насочија кон горенаведените идентитетски политики, кои, нагласувам уште еднаш, се токму производ на класните поделби.. Истите леви партии поради тоа што претставуваат само бледа копија на буржоаските партии, не доживуваат успех, бидејќи на масите веќе им е здосадно од зборување за второстепени проблеми, масите сакаат суштински промени, масите имаат потреба класно да се освестат. Дури, денешните леви партии не гледаат дека масите веќе почнуваат да се освестуваат класно. И тоа делумно е поради нивната теренска неактивност која и тоа како ја спроведувала Болшевичката партија. Под влијание на неолиберализмот, денешните леви партии, се обраќаат на ситната буржоазија и левите либерали, групи кои се во слободен пад како по број така и по влијание, и кои се еден вид одпадок низ процесите на стеснување на обрачот низ кризните економски периоди (циклуси) на капитализмот . Дури овие партии одат до таму што потполно ја изоставаат работничката класа од фокусот на нивното внимание. Спротивно на тоа Болшевичката партија, целиот фокус го имаше насочено кон работниците и селаните – реалните двигатели на напредокот.

Денешните леви партии, треба да го следат примерот на Болшевичката партија, како најорганизирана, најдисциплинирана и најуспешна, која ја симна буржоазијата од власт. Тие по теркот на Болшевичката партија, треба да обрнат внимание на структурата, на идеолошката спремност на нивните кадри и на теренската работа, бидејќи преку непосреден контакт со масите може да се подигне свеста, додека пак, подигнатата свест води кон револуционерни промени, тие промени водат кон симнување на буржазијата од власт и преземање на власта од страна на работниците. Дури потоа, со аболицирање на сите обележја од буржоаското владеење може да се воспостави долгоочекуваниот социјализам.

 

 

Џејлан Велиу

03,11,2017. Скопје

0
img

Феноменот на глобализацијата/Глобализацијата на ремонт (целосни одговори на прашањата за весникот Нова Македонија)

Подолу ви ги пренесуваме целосните одговори на нашите членови Хактан Реџеп Исмаил и Зоран Василески на прашањата од дневниот весник Нова Македонија во врска со феноменот на глобализацијата, а коишто  беа  објавени делумно од страна на весникот на следниов линк: http://novamakedonija.com.mk/NewsDetail?title=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82&id=08497d5b-380e-4a83-b395-2e2ff4b5283a.

  1. Зошто идејата за глобализација е во криза?

Глобализацијата е доста „шаренолик“ и контроверзен поим за да може децидно да се констатира дека таа е во криза, како што впрочем прејудицира ова прашање; или пак дека не е во криза, земјаќи ги во обзир распалените меѓународни односи и социјални деструкции низ одредени делови од денешниот свет.. Но, ако појдеме од тоа дека глобализацијата е процес на некакви си промени кои што притоа имаат нешто заедничко, а што се случуваат во различните политички заедници низ целиот свет, тогаш ќе воочиме дека, тоа заедничко е капитализмот и ширењето на неолибералните идеи. Капитализмот е мотор на глобализицијата, денес не може да се замисли глобализирање на едно општесво без негова претходна или континуирана нео-либерализација! повеќе…

Ниту забите на лавот, ниту боцките на розата!

– Или за акушерите на комунизмот.

15423524_1230173373734806_2003048860_n


Во раните денови на септември 2014 година помеѓу група луѓе почна да се заговара создавање ново студентско движење, кое по својата суштина радикално ќе отклонува од дотогаш постоечките и за првпат во Македонија ќе ги отвори портите за супстанцијално различна политика. Претпоставките беа поставени, заклучок извесен, требаше само да се изведе егзистенцијата на супстанцијалната другост. Овде веднаш недвосмислено кажувам, движењето воопшто не се роди од индивидуалните медитации на неколкумината – како Атина од главата на Ѕевс – туку тоа беше нужна антитеза на општествената стварност во ова време, па неколкумината сфатете ги како ладната инструменталност на нужноста. Едноставно  контурите на политичкиот простор беа се оцртале сами, наше беше да ја исполниме содржнита во нив.

повеќе…

0
img

Јавен долг – фиктивна економска категорија

meltdownПари?! Што се тоа пари? Ова, навидум едноставно прашање, сепак нема едноставен одговор, особено не во светот на граѓанската економија. Имено, дефинирањето на парите е предмет на расправа веќе подолго време, а тешкотиите  се зголемуваат право пропорционално со техничко-технолошките трендови. Исто така, оваа расправа за предметот и улогата на парите веќе одамна е отидена од рацете на економистите. Денес со тоа повеќе се занимаваат математичарите, користејки исклучително апстрактни и комплексни методи во целиот тој систем на определување на вредноста и улогата на парите. Но, сепак, ние да се спуштиме на ниво на она што со голо око може да се забележи во однос на оваа проблематика. Мислам дека сите ќе се согласат, дека парите постојат, за да го олеснат прометот на стоки и услуги помеѓу субјектите. Односно, тие се еден вид општ еквивалент за размена на добрата и услугите. Оттука, парите во себе содржат имагинарна вредност на различни стоки и услуги. повеќе…

0
img
Цитати
  • Сопственоста е кражба. Пјер Жозеф Прудон
Видео
Неколку прашања до добриот човек: (Бертолд Брехт)

Добар чоек си разбравме,
Но за што ти служи добрината?

Тебе да те купи никој не може
И молњата што дома удира
Не може со пари да се купи.
Разбравме што говориш. Ти кажав нели
Но што тоа кажувш
Прав си, збориш тоа што милиш,
Но што ли мислиш?
Храбар си
Но наспроти кого?
Паметен си
Но кому корист од тоа.

Не би ги превидел твоите бенефити
Пеки бе, тоа што не го привидуваш чиво е?
Нема што да ти се преговори на твоето пријателство,
Пријатели кои ли ти се?

Сега добро сослушајне:
Ти душман си наш
Под некој ѕид ке те истопориме
Но пошто имаш многу добри страни
Пред еден добар ѕид ке те истопориме
Со добри куршуми
Кои молњат од добра пушка ке те стреламе
Потоа ке те погребаме
Со добра лопата
Во добра земја!!!

ПРЕДАВНИК (Назим Хикмет)

„Назим Хикмет сè уште продолжува со предавството негово.
Половична колонија сме на американскиот империјализам, рече Хикмет.
И понатаму продолжува со предавството Назим Хикмет.“
Во еден весник од Анкара излезе ова,
во три реда и со катран црно кое блеска,
во еден весник од Анкара, покрај сликата на адмиралот Вилијамсон
се смешка на 66 сантиметри квадратни, устата до уши му стигнува на американскиот адмирал.
120 милиони лири во нашиот буџет донираше Америка, 120 милиони лири.
„Половична колонија сме на американскиот империјализам, рече Хикмет.
И понатаму продолжува да биде предавник, Назим Хикмет.“
Да, јас сум предавник, ако вие сте патриоти, ако вие сте татковински бранители?!
Јас сум душман татковински, јас сум предавник!
Ако татковината се вашите чифлизи,
ако во вашите сефови и во вашите банкарски сметки е патриотизмот,
ако татковината е умирање од глад покрај патот,
ако татковината е трепет во студот како пес и растрепереност како од маларија во текот на летото,
ако цицањето на нашата крв во вашите фабрики е патриотизам,
ако патриотизмот се канџите на нашите газди,
ако патриотизмот е образование со копје,
ако патриотизмот е полициското ѓубре,
ако вашите трошоци и вашите плати се патриотизмот,
ако патриотизмот се американските бази, американските бомби и американските проектили,
ако патриотизмот не е ослободување од смрдливото ни наше незнаење и темнина,
тогаш јас сум предавник.
Напишете во три реда болдирано со катран црно кое блеска:
Назим Хикмет
сè уште продолжува
да биде предавник!